Публіцистична діяльність Володимира Жаботинського в Італії (1898-1901)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Мучнік, Єлизавета
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Короткий зміст роботи: у 1898 році, одночасно із переведенням на навчання до Римського університету, В. Жаботинський розпочав свою журналістську діяльність. Його кореспонденції друкувалися зі змінною періодичністю, проте при детальному розгляді і систематизації його публікацій, виявляється можливим на основі цих джерел скласти уявлення про заняття, інтереси, і оточення В. Жаботинського в Римі. Збір свідчень доповнюють також його автобіографічні твори, листування та спогади його сучасників. В даному досліджені міститься опис публікацій В. Жаботинського за змістовними характеристиками, упорядкування їх за кількісними показниками, а також аналіз історичних умов і передумов їх створення.
Short summary: in 1898, along with entering University of Rome, V. Jabotinsky started his journalistic activity. His sketches have been publishing with varying frequency, but with closer examination and systematization of his works, it seems possible to form an idea of his affairs, interests and surrounds. Collecting of facts is also supplemented by his autobiographical works, correspondence and memoirs of his contemporaries. The research contains description of journalistic sketches of V.Jabotinsky by content characteristics, the ordering by quantitative indicators, and also analysis of the historical conditions and preconditions of their creating.
Description
Keywords
Володимир Жаботинський, італійське суспільство, єврейська ідентичність, публікація, публіцистика, магістерська робота
Citation