121 Інженерія програмного забезпечення

Permanent URI for this collection

Освітньо-наукова програма: Інженерія програмного забезпечення

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Порівняльний аналіз методів ранжування на основі наукометричних показників
  (2022) Андрусів, Соломія; Олецький, Олексій
  Основною метою роботи є аналіз головних наукометричних показників та методів формування рейтингу науковця на їх основі. У роботі буде використано такі основні метрики, як індекс Хірша та PageRank.
 • Item
  Моделювання складних процесів за допомогою клітинних автоматів
  (2022) Білокінь, Данило; Жежерун, Олександр
  Дана робота присвячена вивченню поняття клітинного автомату, розгляд його можливостей з метою моделювання складних процесів та систем. Для дослідження було використано методи науково-методологічного аналізу підручників, наукових статей, монографій; синтез; порівняння та узагальнення теоретичних положень. У роботі аналізується сучасний стан питання, пояснюються основні теоретичні відомості клітинних автоматів, підходи, їхня класифікація та детально описується на прикладі Гра Життя, аналізуються проблеми та їхнє вирішення за допомогою моделювання складних процесів та використання клітинних автоматів.
 • Item
  Класифікація та вдосконалення багатопотокових моделей патернів проектування
  (2022) Божко, Владислав; Бублик, Володимир
  Мета курсової роботи – виявити особливості механізмів синхронізації, наданих у стандартній бібліотеці C++ та вдосконалити з їх допомогою багатопотокові моделі взірців проектування.
 • Item
  Розробка веб-застосунку з використанням мікросервісної архітектури та Docker Compose
  (2022) Осадчук, Володимир; Франчук, Олег
  Роботу присвячено мікросервісній архітектурі. Було проведено роботу з сервісами в C#.NET, фронтенд фреймоворком Angular, базою даних MS SQL Server, Docker-ом та іншими бібліотеками в середовищі .NET. На основі створеного веб-застосунку, були запропоновані варіанти його розширення та проведено порівняння такого архітектурного підходу з монолітом.
 • Item
  Застосування Docker контейнерів для виконання системних програм
  (2022) Папроцький, Ігор; Черкасов, Дмитро
  У роботі розглянуті деякі аспекти використання платформи Docker, її архітектури, концепцій віртуалізації і контейнеризації. Основна увага зосереджена на огляді платформи з точки зору зручності платформи для використання при розробці програмного забезпечення. Практична частина роботи зосереджена на розробці практичних прикладів способів використання контейнеризації для розгортання локальної версії бази даних та виконання міграцій схеми БД за допомогою допоміжних інструментів. В результаті теоретичних та практичних частин курсової роботи проаналізовано переваги використання Docker у робочому процесі інженерів з розробки програмного забезпечення, а також у інших сценаріях його використання.
 • Item
  Розробка навчальної системи для підготовки учнів до ЗНО
  (2022) Ревков, Євгеній; Жежерун, Олександр
  Метою даної курсової роботи є створення сайту, який поліпшить вивчення нового матеріалу та підготовку до ЗНО для учнів старших класів навчальних закладів.
 • Item
  Використання механізмів клітинних автоматів для моделювання складних систем
  (2022) Войцеховський, Євгеній; Жежерун, Олександр
  Ця робота досліджує базові характеристики класичного клітинного автомата (КА) та як ці механізми впливають на поведінку моделей, що побудовані на основі КА. У першому розділі розглянуті характеристики решітки КА, та як моделі змінюють параметри решітки для власних потреб. У другому розділі розглянуті характеристики агентів КА, та як моделі використовують, додають або змінюють ці характеристики.
 • Item
  Автоматизована побудова онтологій на основі Big Data
  (2022) Рєпкін, Максим
  У роботі розглянуто особливості автоматизованої побудови онтології на основі великих даних. Описані основні методи обробки великих даних, методи обробки тексту. Представлено систему, яка обробляє великий об’єм неструктурованих та напівструктурованих даних з української частини Вікіпедії та будує на основі них онтології. Продемонстрировано застосування згенерованих онтологій в антиплагіат системі.
 • Item
  Вдосконалення реалізацій патернів проектування на підставі формальних моделей
  (2022) Семенюк, Христина; Бублик, Володимир
  Роботу присвячено вдосконаленню реалізації мультиметодів за допомогою застосування патернів проектування. Вибрано і застосовано патерни Adapter і Abstract Factory для спрощення публічного інтерфейсу статичного та динамічного диспетчерів, реалізовано приклади застосування вдосконалених мультиметодів. Описано застосовані патерни проектування Adapter і Abstract Factory за допомогою засобів формалізації, описано їхнє застосування в реалізації мультиметодів і переваги отриманих результатів.
 • Item
  Використання наукометричних показників для оцінювання наукової діяльності
  (2023) Андрусів, Соломія; Олецький, Олексій
  Основною метою даної дипломної роботи є аналіз наукової діяльності авторів з використанням наукометричних показників та визначенням основних закономірностей на їх основі. У роботі використано такі основні метрики, як індекс Хірша, кількість цитувань, кількість робіт з кількістю цитувань більше 10 (індекс i10), імпакт-фактор та кількість публікацій. Крім того, будуть проаналізовані основні метрики, які застосовуються в популярних наукових журналах, їх класифікації та ефективність.
 • Item
  Застосування багатопотокових моделей взірців проектування для створення масштабованого програмного забезпечення
  (2023) Божко, Владислав; Бублик, Володимир
  Мета магістерської роботи – виявити, яким чином асинхронні моделі взірців проектування можуть бути застосовані у створенні масштабованого багатопотокового ПЗ та створити відповідні спеціалізації взірців для вдосконалення механізмів комунікації компонентів у масштабованому програмному забезпеченні
 • Item
  Розробка алгоритму перерозподілу вступників до ВНЗ на місця державного замовлення
  (2021) Денисенко, Андрій; Франчук, Олег
  Для розподілу вступників на бюджетні місця в Україні використовується алгоритм адресного розміщення державного та регіонального замовлення, який побудований на основі алгоритму Гейла-Шеплі. Даний алгоритм пошуку стабільних пароутворень забезпечує правдивий механізм з точки зору груп, які роблять вибір, тобто університетів. Тому існують випадки коли студенти не завжди задоволені розподілом запропонованим державним алгоритмом. Для того, щоб покращити місця розподілу студентів, був сформований алгоритм перерозподілу вступників до ВНЗ на місця державного замовлення і на його основі побудована програма, яка дістає дані вступної кампанії 2020 з відкритих джерел, і далі шукає можливі послідовності замін студентів. Виконавши заміни, запропоновані програмою, студенти потраплять на місця навчання з вищим пріоритетом за поточне місце розподілу. При цьому, це не вплине негативно, ні на списки бюджетників, ні на роботу державного алгоритму адресного розміщення.
 • Item
  Дослідження засобів формалізації патернів проектування
  (2021) Семенюк, Христина; Бублик, Володимир
  Роботу присвячено створенню та специфікації патернів на основі реалізації мультиметодів, розглянутої у книзі Александреску «Сучасне проектування на С++», а також вдосконаленню реалізації за допомогою можливостей нових версій С++. Проаналізовано підхід до патернів проектування та засоби формалізації, описані у книзі Джейсона Мак-Колм Сміта «Елементарні шаблони проектування». Проаналізовано реалізацію мультиметодів з книги Александреску. Наведено специфікації та декомпозиції патернів Статичний диспетчер та Динамічний диспетчер. Реалізовано статичну і динамічну подвійну диспетчеризацію з використанням списків типів на основі варіативних шаблонів та приклади їхнього застосування.
 • Item
  Порівняльна характеристика JavaScript фреймворків (React.js, Angular.js, Vue.js)
  (2021) Рибак, Наталя; Жежерун, Олександр
  У роботі представлено загальну та порівняльну характеристику трьох найпоширеніших JavaScript фреймворків: Angular, React.js та Vue.js. Проаналізовано їх переваги та недоліки, доцільність використання для багатосторінкових та односторінкових застосунків. Розглянуто такі сфери порівняння як популярність на ринку праці, легкість вивчення, управління станом додатку та продуктивність виконання. Для прикладу було створено невеликі застосунки для демонстрації функціоналу введення-виведення даних, роботи з API та компонентами односторінкового застосунку. У першому розділі наведено аналіз предметної області та обґрунтування обраних фреймворків. У другому описані загальні відомості про роль мови програмування JavaScript у розробці інтерфейсів користувача, а також загальний огляд інструментів. Третій розділ містить розгорнутий опис ключових функціональних можливостей застосунків та заключне порівняння.
 • Item
  Автоматизована побудова онтології на основі великих даних
  (2021) Рєпкін, Максим; Жежерун, Олександр
  У роботі розглянуто особливості автоматизованої побудови онтології на основі великих даних. Описані основні методи обробки великих даних, методи обробки тексту. Представлено систему, яка обробляє великий об’єм неструктурованих даних з української частини Вікіпедії.