Вип. 16. Природничі науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Item
  Деякі сучасні напрями біотехнології у лекційному курсі для маґістрів біології
  (2004) Михальський, Леонід
  У статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти викладання деяких напрямів біотехнології у лекційному курсі для магістрів біології. Наведено коротку характеристику основних напрямів сучасної біотехнології: зокрема тих, що пов'язані з охороною здоров'я людини: одержання нових діагностичних препаратів, інтерферонів, імунодепресантів, вакцин, біфункціональних препаратів. Розглянуто перспективи використання маніпуляцій з генами для боротьби зі спадковими та вірусними хворобами і пухлинами.
 • Item
  Палінологічна вивченість відкладів пізньольодовиків'я та голоцену Волинського Полісся
  (2004) Безусько, Людмила; Безусько, Алла; Гетьманенко, А.
  Проаналізовано та критично переглянуто матеріали палінологічних досліджень пізньольодовикових і голоценових відкладів Волинського Полісся протягом XX-початку XXl cт. Встановлено, що палінологічні характеристики цих відкладів мають як різний ступінь, так і різний рівень вивченості. Обґрунтовано необхідність подальших палінологічних та радіовуглецевих досліджень пізньольодовикових і голоценових відкладів Волинського Полісся. Зроблено висновок про перспективність палінологічного вивчення пізньольодовикових та голоценових відкладів розрізів, що розташовані на територіях природоохоронного фонду Волинського Полісся.
 • Item
  Еритроїдні клітини-попередники у осіб, що зазнали впливу іонізуючої радіації
  (2004) Барабуха, М.; Капленко, М.; Білько, Денис
  На етапах проліферації і диференціації досліджено еритроїдні клітини-попередники в культурі клітин in vivo в осіб, що зазнали впливу іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській AEC. Результати свідчили про збільшення ефективності клонування примітивних еритроїдних клітин-попередників і вмісту фетального гемоглобіну в зрілих еритроїдних елементах. Поява в периферичній крові еритроцитів, наповнених фетальним гемоглобіном, пов'язується з підвищеною проліферацією бурстутворюючих одиниць і прискореною диференціацією еритроїдних попередників, що свідчить про зміни у клітинно- біохімічних процесах, спрямованість яких, мабуть, має адаптивний характер.
 • Item
  Оцінка потенціалу експансії стовбурових клітин кордової крові та кісткового мозку
  (2004) Білько, Надія; Дорошенко, О.
  При лікуванні важких захворювань гемопоетичної системи виникає потреба трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин. Основним об'єктом такої трансплантації є кістковий мозок, альтернативою є кордова кров. Результати проведених нами досліджень колонієутворюючої активності кровотворних клітин - попередниківу двостадійній тривалій культурі в дифузійних камерах in vivo свідчать про вищий проліферативний потенціал кровотворних клітин кордової крові порівняно з кістковим мозком. Це дає змогу говорити про більш високу здатність стовбурових клітин кордової крові до тривалого відновлення кровотворення і може бути пов'язане з наявністю в ній дуже ранніх клітин-попередників.
 • Item
  Дезінфікуюча дія перекису водню та лізоформіну на грамнегативні бактерії, які контамінують виробництва харчової промисловості
  (2004) Фуртат, Ірина; Нів'євська, Т.; Горбатько, Л.; Михальський, Леонід
  У статті представлено результати дослідження дезінфікуючої дії перекису водню та лізоформіну на бактерії родини Enterobacteriaceae, що контамінують підприємства харчової промисловості. Встановлено, що досліджені ізоляти є більш стійкими до дії дезінфектантів порівняно з колекційними штамами Pseudomonas aeruginosa CCM1961 та Serratia marcescens CCM1257. Деякі ізоляти характеризувалися різною чутливістю до лізоформіну та перекису водню. У зв'язку з цим ефективність дезінфекції можна суттєво покращити завдяки навперемінному застосуванню дезінфектантів різної хімічної природи. Для застосування у виробництві можна рекомендувати концентрації лізоформіну 312 ррт і більше та перекису водню - 3,5-7 %.