Особливості впливу лектинів Bacillus Subtilis 7025 та виготовлених за їхньою допомогою протипухлинних вакцин на органи імунної системи експериментальних тварин

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Караман, О.
Мельник, Т.
Федосова, Н.
Воєйкова, І.
Савцова, З.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті наведено дані про вплив пектинів В. subtilis 7025, культивованої на різних середовищах, та· вакцин, виготовлених на основі обробки клітин карциноми Льюїс цими пектинами, на первинні та вториннії органи імунної системи експериментальних тварин. Цитотоксичний вплив вакцин порівняно з пектинам був більш однотипний та менш виражений. На відміну від лектинів, різницю у цитотоксичному впливі вакцин залежно від середовища культивування В. subtilis 7025 практично не виявлено. Показано, що одним з механізмів дії досліджуваних вакцин може бути індукція компенсаторної реакції імунної системи у відповідь на лімфотоксичний вплив лектинів.
In the article the data about influence on immune system organs of the lectins, produced by B. subtilis 7025, and vaccines made by processing of the Luis carcinoma cells with such lectins depend of different medium were demonstrated The more uniform and the less pronounced cytotoxic effect of the vaccines, comparing with lectins, was shown. No different in cytotoxic activity of vaccines depends of different mediums was detected, unlike in effects of the lectins. There was shown that compensatory reaction of the organism against cytotoxic influence of the lectines can be one of the mechanisms of anticancer vaccines' action.
Description
Keywords
лектини, вакцинна, протипухлинна вакцинна, імунна система, Bacillus subtilis, стаття
Citation
Особливості впливу лектинів Bacillus subtilis 7025 та виготовлених за їхньою допомогою протипухлинних вакцин на органи імунної системи експериментальних тварин / О. М. Караман, Т. В. Мельник, Н. І. Федосова, І. М. Воєйкова, З. Д. Савцова // Маґістеріум. Вип. 16. Природничі науки / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - 2004. - С. 58-62.