Вип. 17. Історичні студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Передмова
  (2004) Щербак, Віталій
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 17, тематична серія - "Історичні студії".
 • Item
  Генеза національно-визвольного руху в Україні
  (2004) Щербак, Віталій
  Статтю присвячено дослідженню виникнення національно-визвольного руху в Україні. Увага акцентується на умовах, творцях та динаміці розгортання цього явища суспільно-політичного життя наприкінці XVI - першій половині XVII ст.
 • Item
  Православні на конвокаційному сеймі Речі Посполитої (червень-липень 1632 р.)
  (2004) Михед, О.
  У статті розглянуто діяльність православних послів на конвокаційному сеймі у червні - липні 1632 p., що розпочав елекцію Владислава IV. Матеріали діаріуша цього сейму засвідчують, що православні, поєднавшись із протестантами, сформували потужну партію, керовану такими лідерами, як Адам Кисіль, Криштоф Радзивил та Петро Могила. Вимоги православних, сформульовані на сеймі, заклали основу для "заспокоювальних статей", що стали фіналом елекції 1632-1633 pp.
 • Item
  Православна церква та її духовна опіка над військом запорозьким у період національно-визвольної війни 1648-1658 рр.
  (2004) Мицик, Юрій
  У статті розглядається один із важливих аспектів взаємовідносин Української козацької держави - Гетьманщини - в часи Богдана Хмельницького з Київською Православною митрополією, відзначається підтримка Православною Церквою національно-визвольної боротьби українського народу.
 • Item
  Внесок М. Ф. Біляшівського в охорону пам'яток культури і мистецтва (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)
  (2004) Дідух, Людмила
  Статтю присвячено діяльності відомого українського вченого M. Ф. Біляшівського на пам'яткоохоронній ниві в кінці ХІХ - на початку ХХ ст., зокрема його зусиллям щодо складання зводу стародавніх пам'яток України під егідою Московського археологічного товариства.
 • Item
  Ризький мирний договір 1921 року та питання повернення культурних цінностей у польсько-українських взаєминах
  (2004) Гетьман, Д.
  У статті розглянуто питання реституції культурних цінностей, передбачених Ризьким мирним договором 1921 року. Автор аналізує польсько-українські взаємини щодо реалізації умов Ризької угоди та їхній вплив на подальший процес повернення історико-культурних цінностей з РСФРР в Україну.
 • Item
  Радянська державність: національний вимір
  (2004) Кульчицький, Станіслав
  У статті аналізується природа і суть радянської національної державності. Автор вважає, що вона була прикриттям компартійної диктатури, але містила в собі деякі реальні поступки національно-визвольному руху.
 • Item
  Особливості національно-культурного життя в Українській РСР в останній період "сталінщини" (1946-1953 рр.)
  (2004) Бажан, Олег
  У статті розглядаються зміни у сфері культури Української РСР у повоєнний період, аналізується політика КПУ та держави щодо релігїї та церкви наприкінці 1940 - початку 1950-х років.
 • Item
  До питання про сербську пресу першої половини ХІХ століття
  (2004) Орел, Юлія
  У статті висвітлюються питання вивчення та опису періодичних видань як важливого джерела з історії ХІХ ст. Показано особливості розвитку преси сербів Габсбурзької імперії у 1820-1840-х роках і роль періодики у формулюванні програм національного руху.
 • Item
  "Мала війна" Словацької держави
  (2004) Кафтан, Олексій
  Статтю присвячено подіям березневої війни 1939 p. між Угорщиною і щойно проголошеною на той момент Словацькою державою. Також: розглянуто геополітичну ситуацію, що спричинила цей конфлікт.
 • Item
  Формування і розвиток етнічних меж українців з молдаванами і румунами
  (2004) Балабушевич, Тетяна
  У статті розглядаються формування і зміни етнічних меж між українцями та східнороманським населенням - румунами та молдаванами від середньовіччя до нинішніх часів, зокрема анексії Бессарабії, включаючи її заселені слов'янами південні терени біля гирла Дунаю і колишнього герцогства Буковини з його переважно українською Північчю і румунським Півднем. Звертається увага на деформації українсько-молдавського етнічного кордону протягом другої половини XX cт. внаслідок політичних реалій та асиміляційної політики Румунії, Радянського Союзу та нинішньої ситуації у невизнаній придністровській автономії.
 • Item
  Причини виникнення придністровського конфлікту наприкінці 80-х років ХХ століття
  (2004) Кава, О.
  Проблема Придністров'я, невизнаної республіки, яка тепер населена переважно українцями і росіянами, є одним із найскладніших чинників у відносинах України та Молдови, а також реальною загрозою безпеці України на її південно-західному кордоні. Врегулювання придністровського конфлікту, що триває ось уже понад 10 років, із внутрішньої проблеми Республіки Молдова перетворилося на міжнародну проблему, яка потребує вирішення з урахуванням інтересів усіх груп населення Придністровської Молдавської Республіки.
 • Item
  Стан української історіографії та визначення її ролі в сучасному суспільстві
  (2004) Гломозда, Костянтин
  Маючи чіткі орієнтири подальшого поступу в здобутках сучасної світової історіографії, українська історична наука розвивається за об'єктивними закономірностями. Вона обирає найадекватніші шляхи та прийоми пов'язання новітніх історичних методів із актуальними потребами не до кінця трансформованого суспільства. Усунення неприйнятних тез традиційного історичного міфу й оформлення надійніших підвалин історичної свідомості нової європейської нації стимулювало б суспільні потреби у фундаментальних історичних дослідженнях, прискоренні модернізації методологічного арсеналу й набутті фахівцями реальної свободи наукового пошуку.
 • Item
  Відомості про Україну XIV ст. в хроніці Яна з Чарнкова
  (2004) Мицик, Юрій
  Уперше до наукового обігу вводиться важлива пам'ятка історичної думки як джерело, у якому висвітлюється пoдiï XIV cт.