Стан української історіографії та визначення її ролі в сучасному суспільстві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Гломозда, Костянтин
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Маючи чіткі орієнтири подальшого поступу в здобутках сучасної світової історіографії, українська історична наука розвивається за об'єктивними закономірностями. Вона обирає найадекватніші шляхи та прийоми пов'язання новітніх історичних методів із актуальними потребами не до кінця трансформованого суспільства. Усунення неприйнятних тез традиційного історичного міфу й оформлення надійніших підвалин історичної свідомості нової європейської нації стимулювало б суспільні потреби у фундаментальних історичних дослідженнях, прискоренні модернізації методологічного арсеналу й набутті фахівцями реальної свободи наукового пошуку.
Ukrainian history science has clear reference points of subsequent advancement in the achievements of contemporary world historiography and develops after objective regularities. It seeks the most adequate ways and devices of linking the newest history methods with the actual necessities of inconclusively transformed society. The removal of unacceptable theses of traditional historic myth and shaping of more reliable foundations of a new European nation's historic consciousness would stimulate public demand for fundamental historic researches, for acceleration of methodological modernization, and acquisition of the real freedom of scientific search by specialists.
Description
Keywords
історіографія, українська історіографія, стаття
Citation
Гломозда К. Ю. Стан української історіографії та визначення її ролі в сучасному суспільстві / К. Ю. Гломозда. // Маґістеріум. Вип. 17. Історичні студії / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - 2004. - С. 81-91.