007: Політологія. Соціологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Соціальні проблеми на селі та шляхи їх розв'язання з точки зору сільських жителів: (за матеріалами дослідження в Донецькій області)
  (1999) Іванова, О. Л.
  Стаття містить результати дослідження, проведеного в жовтні 1998 р. в межах спільного українсько-британського проекту підтримки розвитку агробізнесу в Донецькій області. В результаті проведення 32 фокус-груп в 9 селах Старобешевського та Слав'янського районів, було визначено основні соціальні проблеми та потреби жителів досліджених сіл. Серед них було виділено 9 найгостріших проблем: безробіття, транспортне сполучення, організація дозвілля, медичне обслуговування, водопостачання, газопостачання, побутове обслуговування, проблеми з паливом та опаленням, робота шкіл та дошкільних закладів. В статті аналізуються пропозиції селян по вирішенню цих проблем. Надаються рекомендації щодо можливих на місцевому рівні шляхів подолання визначених проблем.
 • Item
  Педагогічна система реалізації поняття "культура мислення"
  (1999) Голубєва, Марія
  В статті подається визначення категорії "культура мислення". Це поняття має історичний характер, складну структуру: рівень формально-логічний та діалектичний. В цій науковій роботі наводяться педагогічні прийоми формування культури мислення студентів.
 • Item
  Чинники виникнення психологічних проблем у волонтерів та шляхи оптимізації їхньої роботи
  (1999) Грига, Ірена; Брижовата, Оксана
  Проведено вивчення психологічних проблем і чинників, які спричиняють останні, у волонтерів, що працюють з "вуличними" дітьми в м. Києві, на основі аналізу результатів трьох фокус-груп. Показано, що психологічні проблеми волонтерів були однаковими для всіх трьох груп. Пред ставлені головні чинники/стресори для кожної групи. Вони можуть служити предікторами стресу і вигорання та повинні братися до уваги при підготовці, підтримці, заохоченні та плануванні діяльності волонтерів. Обговорені шляхи оптимізаціїроботи волонтерів.
 • Item
  Про Закономірності просоціальної поведінки та проблема прогнозування професійного успіху
  (1999) Копець, Людмила; Гордієнко, Валерій
  У статті розглядається проблема просоціальної поведінки і можливості передбачення професійного успіху особи на основі знання про її просоціальну поведінку. Проведене дослідження показало, що просоціальні диспозиції можуть розглядатись як стабільні детермінанти професійного успіху для багатьох типів професійної діяльності. В роботі даються вказівки на те, як можна оцінити просоціальні диспозиції особистості, вивча ючи подієві групи.
 • Item
  Про механізми формування суб'єктивних оцінок рівня добробуту
  (1999) Патракова, Анжела
  Якщо говорити про суб'єктивні оцінки, то, ма буть, найбільш зна чущою є оцінка людиною свого рівня добробуту — це одна з найважливіших складових соціального самопочуття. Оскільки суспільство, в якому ми живемо, радикально перетворюється і з кожним днем щось змінюється, удосконалюється, то з суб'єктивними оцінками нелегко працювати, вони дуже швидко змінюються, і щоб розуміти, як їх використовувати й інтерпретувати, потрібно знати механізми їх формування. Механізмам формування цих оцінок і присвячена дана стаття. Процес формування самооцінок рівня добробуту уявляється нам таким. Суб'єктивна оцінка різними категоріями населення свого матеріального достатку визна чається відношенням забезпе ченості (реального рівня достатку) до рівня домагання даної категорії населення. Соціальне самопочуття респондентів (як і будь-які інші суб'єктивні оцінки) базується на ре зультатах соціального порівняння. Саме воно забезпечує оцінку індивідуумом своєї соціальної ситуації (задоволеності) і визначає певний рівень його соціальних домагань. Забезпеченість для країни в цілому змінюється дуже повільно, рівень домагань — швидко, тому, на наш погляд, швидкі зміни пов 'язані з рівнем домагань.