Том 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Передмова
  (2018) Глибовець, Микола
  Передмова до першого тому журналу "Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки" (2018 р.).
 • Item
  Шляхами дистанційної освіти та електронного навчання
  (2018) Бублик, Володимир
  Стаття є розширеним викладом доповіді, яку автор прочитав на 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018) у Києві 4 травня 2018 р. Запропоновано стислий історичний огляд питань дистанційної освіти та електронного навчання у їхньому взаємозв’язку. Узагальнено досвід автора у викладанні комп’ютерного програмування на основі сучасних засобів електронного навчання, наданих системою MOODLE. Виявлено проблемні ситуації, що потребують додаткових рішень: календарний план та режими зарахування студентів, формування академічних груп, командна робота, відстеження діяльності студентів, студентські рецензування, тестування та оцінювання робіт, виявлення академічної недоброчесності, формування залікових відомостей.
 • Item
  Багатовимірне впорядкування та його використання для вдосконалення інтерфейсу користувачів інформаційних систем
  (2018) Ющенко, Юрій
  Запропоновано багатовимірне впорядкування, яке узагальнює звичайне, лінійне, одновимірне сортування. Продемонстровано можливості поліпшення наочності та зручності інтерфейсу користувача інформаційних систем. Розглянуто методи збереження результатів багатовимірного впорядкування в початкових кодах програм.
 • Item
  Двоетапна транспортна задача та її AMPL-реалізація
  (2018) Стецюк, Петро; Ляшко, Володимир; Мазютинець, Габріела
  Наведено формулювання двоетапної транспортної задачі закритого типу та обґрунтовано умови, за яких система лінійних обмежень задачі є несумісною. Ці умови використано під час розробки AMPL-коду для розв’язання задачі за допомогою сучасного програмного забезпечення для задач лінійного програмування. Наведено демонстраційний приклад із результатами розрахунку за допомогою програми gurobi NEOS-сервера.
 • Item
  Алгоритми порівняння зображень для розв’язання задачі пошуку за вмістом
  (2018) Карпович, Артем; Глибовець, Андрій
  Здійснено аналіз методів пошуку зображень за вмістом, охарактеризовано їхні недоліки та переваги з огляду на вимоги до сучасних пошукових систем (швидкість пошуку, релевантність, ресурсні затрати, якість отриманих даних та гнучкість пошукових процесів). Акцентовано увагу на перцептивних хеш-алгоритмах (Block Mean Value Based Hash, DCT Based Hash, Radial Variance Based Hash, Marr-Hildreth Operator Based Hash). Наведено офіційні результати тестування швидкості роботи алгоритмів. Визначено найбільш оптимальний алгоритм на сьогодні.