020: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Вплив температури активного середовища на міжмодові інтервали газового лазера
  (2002) Конончук, Георгій; Стукаленко, В.; Терентьєва, Юлія
  Вивчено вплив спектральних параметрів активного середовища (АС) на стійкість зв'язку м іж частотами випромінювання лазера та міжмодового биття (ЧМБ). Система стабілізації оптичних частот, налаштована на незмінність ЧМБ, чутлива до змін температури АС. Випадкові варіації температури перебудовують резонатор через доплерівське розширення спектрального переходу і пов 'язану з ни.м дисперсію АС, що у випадку Не-Ые лазера обмежує стабільність оптичної частоти величиною 10 9 К 1. Розрахунок ЧМ Б виконаний на основі класичної теорії дисперсії і добре корелює з експериментом.
 • Item
  Моделювання руйнування неоднорідних систем із ресилінгом
  (2002) Мельник, Руслан; Лебовка, М.; Купчик, М.; Паховчишин, С.
  Вивчено особливості еволюції ступеня руйнування для комп 'ютерних моделей електричного пробою (перехід провідник-надпровідник ПН) і механічного руйнування (перехід провідник-діелектрик ПД) при наявності ресилінгу зв 'язків та дифузійного перемішування. Для моделі ПН спостерігались періодичні зміни ступеня руйнування і просторових картин пробою, з часом дифузійне перемішування призводило до незначного збільшення середнього ступеня руйнування. Для моделі ПД спостерігалось початкове збільшення, а потім зменшення ступеня руйнування і розділення системи на ряд стабільних перколя- ційних смуг руйнування, що пояснюється протилежною дією ресилінгу і дифузійного перемішування. Обговорюються можливі пояснення періодичної поведінки реологічних властивостей концентрованих суспензій.
 • Item
  Спрощена модель селективного фільтру калієвого іонного каналу, що базується на структурних даних
  (2002) Єсилевський, С.; Харк'янен, В.
  Recent x-ray structures of bacterial Kcsa K+ channel revolutionized the ion channel science. A widely used theoretical model, based on the conception of discrete binding sites in the channel, appears to be inconsistent with the structural data. We developed a model of multiply occupied Kcsa-like selectivity filter based on the best available data. The model explicitly considers ion-ion interactions. Parameters of the ion-ion interactions, such as shielding constant, are determined. The model correctly describes barrierless knock-on conduction in the filter and allows to study the influence of the large-scale filter motions on its properties. It is shown that the concerted motion of multiple ions in the filter may be described as a motion of single "quasi-ion " in the effective energy profile which is easily calculated numerically.
 • Item
  Точні аналітичні обчислення термодинамічних характеристик двох зв'язаних ланцюгів Ізинга
  (2002) Шерстенников, Ю.; Даниленко, В.
  Виконано аналітичне підсумовування за набором спінових змінних статистичної суми двох зв 'язаних ланцюгів Ізинга. При цьому врахована міжатомна (міжвузольна) взаємодія тільки для найближчих сусідів. Обраховано тепчоємність системи для ланцюгів з вільними кінцями.
 • Item
  Великомасштабні крайові збудження нестисливої зарядженої рідини в магнітному полі
  (2002) Голод, Петро; Голод, Т.; Лутчин, Р.
  У статті зроблено огляд основних підходів у дослідженнях сильно скорельованої двовимірної електронної системи, яка, перебуваючи в сильному магнітному полі, має властивості нестисливої зарядженої рідини, а її квантові властивостіпроявляються на макроскопічному рівні у дробовому квантовому ефекті Холла. Особливу увагу приділено динаміці крайових збуджень нестисливої рідини. Проаналізовано розклади за параметром кулонівської нелокальності в інтегральних виразах для нормальної складової швидкості на контурі, що охоплює рідину, та отримано інтегровані рівняння з вищими похідними для локальної кривизни контуру.