Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА

Permanent URI for this collection

Метою діяльності Центру є проведення досліджень в галузі наукової комунікації, відкритого доступу, відкритої науки, наукометрії та бібліометрії, поширення інформації про наукові дослідження в НаУКМА та підвищення їх результативності шляхом створення відповідної інфраструктури та інноваційних застосунків цифрової комунікації. Центр створено рішенням Вченої ради НаУКМА від 26 червня 2017 р.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 55
 • Item
  Сервіси та застосунки цифрової науки для життєвого циклу наукового дослідження
  (2023-08-30) Ярошенко, Тетяна
  Основні тенденції в царині цифрової та відкритої науки, відкритих даних, відкритого доступу, зміни наукової комунікації, а також відповідних сервісів, інструментів, застосунків, платформ, які можуть бути корисні дослідникам на всіх етапах життєвого циклу дослідження.
 • Item
  3D-ДАНІ В БІБЛІОТЕКАХ, МУЗЕЯХ, АРХІВАХ: ДО ПИТАННЯ ЦИФРОВОГО КУРАТОРСТВА (Рецензія на книгу: Moore, J., Rountrey, A. and Kettler, H.S. eds., 2022. 3D Data Creation to Curation: Community Standards for 3D Data Preservation. Chicago: Association of College and Research Libraries)
  (КНУКіМ, 2023-03-30) Ярошенко, Тетяна
  Cучасні технології сприяли бурхливому розвиткові 3D-даних (від 3 Dimensions (англ.) – 3 виміри) – цифрового створення моделей у тривимірних просторових значеннях. Тривимірна комп’ютерна графіка та доповнена реальність, 3D-фільми та 3D-телебачення, 3D-моделі, 3D-мапи, 3D- дисплеї тощо – усе це реалії сучасного життя. Неможливо вже уявити креативну індустрію (архітектуру, фотографію, кіно, телебачення, музику, комп’ютерні ігри тощо) без моделювання та візуалізації 3D-об’єктів. Як систематизувати, гарантувати довготривале зберігання та збереження таких 3D-даних, створених, зокрема, у процесі освіти чи як результат академічних досліджень? У проєктах збереження культурної спадщини? Як створити якісні метадані? Як побудувати цифрову інфраструктуру для їх зберігання та повторного використання? Що робити бібліотекам, музеям, архівам, які мають це забезпечити? Адже все більше й більше тривимірних об’єктів потрапляють у бібліотечні чи музейні колекції, становлячи цінну їх частину. Як і де краще зберігати 3D-дані? Що означає цифрове кураторство (data curation) таким типом даних для бібліотек? Яку підтримку й управління на всіх етапах життєвого циклу даних (від їх створення, відбору, збереження, зберігання, забезпечення довготривалого та надійного доступу, використання та повторного використання) можуть і мають забезпечити, зокрема, бібліотеки? На ці й інші запитання спробували відповісти наші колеги зі США: у 2022 р. Асоціація університетських та дослідницьких бібліотек США (The Association of College and Research Libraries (ACRL)) презентувала видання «3D data creation to curation : community standards for 3d data preservation» («3D-дані: від створення до кураторства». Видання містить найкращі практики щодо збереження, керування, доступу тощо до 3D-даних; буде корисним бібліотекарям, архівістам, музейним працівникам – усім, хто працює з тривимірними об’єктами професійно.
 • Item
  Сервіси та застосунки цифрової науки (в межах циклу авторських вебінарів "Цифрова наука" для науковців КНУКіМ)
  (2023-02-23) Yaroshenko, Tetiana
  Презентація для аспірантів та науковців КНУКіМ (в межах циклу авторських вебінарів "Цифрова наука" (лютий - квітень 2023)
 • Item
  Депонування результатів інтелектуальної діяльності: виклики й можливості відкритого доступу та відкритої науки для України.
  (КНУКіМ, 2023-06-28) Жарінова, Алла; Ярошенко, Тетяна
  The aim of the article is to study the place of the process of depositing the intellectual activity results within the paradigm of open science; to summarize relevant international developments; to offer their use for the transformation of the deposit system in Ukraine. Research methods. The article uses a set of general scientific methods of generalization and analysis, synthesis and forecasting, as well as special library science methods, which made it possible to achieve the declared goal. Scientific novelty of obtained results lies in grounding the need in modification of policies and procedures for depositing intellectual property results, and the creation of necessary infrastructure, taking into consideration the concepts of open access and open science, as well as the corresponding international practice. Main conclusions. The open science paradigm implementation is a current world trend, which enables immediate and constant access to the results of scientific research and data. Many challenges are brought about by this tendency for both scientists and those ones in charge of publishing, storing, and preserving data, such as libraries. The transformation of the system of intellectual property results depositing in Ukraine should take into account the best international experience in the development of research infrastructure, and the creation of repositories of publications and data; ensuring their compatibility and interoperability; more active introduction of the culture of preprints and open review; the development of public license and copyright policies; the needs of relevant research and practices in the field of digital curatorship. Especially, all the highlighted above should be viewed in the aspect of the National Open Science Plan which was approved in Ukraine in October, 2022, the need for integration with the European Open Science Cloud, and the new version of the Law of Ukraine “On Copyright and Related Rights”, which has entered into force since January 1, 2023.
 • Item
  Цифрове кураторство: виклики та можливості для бібліотечно-­інформаційної освіти
  (Харківська державна академія культури, 2023-06-28) Ярошенко, Тетяна; Сербін, Олег
  Досліджено нові професійні кваліфікації і компетентності в галузі цифрового кураторства, відповідні виклики для бібліотечно-інформаційної освіти зокрема. Уточнено зміст поняття "цифрове кураторство", визначено історію його появи, окреслено основні компетентності бібліотечних фахівців, які можуть працювати в галузі цифрового кураторства, а також відповідні завдання бібліотечно-інформаційної освіти, у т. ч. безперервної.
 • Item
  Депонування результатів інтелектуальної діяльності: виклики й можливості відкритого доступу та відкритої науки для України
  (2023) Жарінова, Алла; Ярошенко, Тетяна
  Мета статті – дослідити місце процесу депонування результатів інтелектуальної діяльності в рамках парадигми відкритої науки; узагальнити відповідні міжнародні напрацювання; запропонувати їх використання для трансформації системи депонування в Україні.
 • Item
  Депонування в епоху відкритої науки
  (Київський національний університет культури і мистецтв, 2023) Жарінова, Алла; Ярошенко, Тетяна; Жарінов, Сергій
  Матеріали доповіді учасників Шостої міжнародної наукової конференції "Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі", м. Київ, 18-20 травня 2023 р.
 • Item
  Цифрова гуманітаристика: бібліотекознавчий аспект
  (Київський національний університет культури і мистецтв, 2023) Ярошенко, Тетяна; Сербін, Олег
  Матеріали доповіді учасників Шостої міжнародної наукової конференції "Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі", м. Київ, 18-20 травня 2023 р.
 • Item
  Управління даними: виклики часу і потреби ринку праці. Чи готова бібліотечна освіта? (На прикладі i-Schools США)
  (2023) Ярошенко, Тетяна; Сербін, Олег
  Виступ на ІІ Всеукраїнській науковій конференції "Філософія культурно-мистецької освіти", (м. Київ, Україна, 24 березня 2023).
 • Item
  Ukrainian Libraries, museums, archives in the time of russian War against Ukraine
  (2023-03-27) Yaroshenko, Tetyana
  Презентація для викладачів та студентів Pratt Institute, New York, USA, 27 березня 2023. The main aim - to provide brief information about the state of Ukrainian cultural institutions (Libraries, Archives, Museums) in wartime extreme conditions and the preservation of cultural objects as a component of national memory. Since February 24, 2022, more than 1,200 objects of cultural infrastructure, including more than 550 different monuments and objects of cultural heritage, in Ukraine have been seriously damaged or destroyed by Russian troops. Russia's full-scale invasion of the territory of Ukraine causes serious destruction of civilian objects, including cultural institutions, churches and mosques, theaters and museums, and objects of cultural heritage, incl. UNESCO World Heritage sites. How to preserve potentially endangered data and technology of Ukraine's cultural institutions (projects and initiatives). The issue of damage of Ukrainian cultural heritage in the light of norms of international humanitarian law as cultural genocide.
 • Item
  Штучний інтелект та бібліотеки: місія нездійсненна?
  (2023-04-27) Ярошенко, Тетяна
  Презентація на вебінарі «ChatGPT: що потрібно знати науковцям, освітянам, бібліотекарям», в рамках All Digital Weeks 2023, 27 квітня 2023
 • Item
  Наукова комунікація в цифрову епоху: основні тенденції та виклики відкритої науки
  (2023-04-19) Ярошенко, Тетяна
  Презентація виступу на IІІ науково-практичній конференції УАСО «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ІЗ СТОМАТОЛОГІЇ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ СУЧАСНОСТІ»
 • Item
  Університетські бібліотеки і війна: реалії сьогодення
  (2022) Сербін, Олег; Ярошенко, Тетяна
  Широкомасштабне вторгнення росії 24 лютого 2022 року змінило життя всіх українців. На жаль, багато наших бібліотек та наших колег вже постраждали від війни. Низка бібліотек зазнала руйнувань унаслідок збройної агресії рф. Вибито вікна та двері, частково пошкоджено фонди внаслідок порушення санітарних умов через руйнування приміщення (вікна, двері, дах, стіни та ін.). Наукова бібліотека Державного податкового університету (Ірпінь) втратила сайт, інституційний репозитарій та інші електронні колекції через руйнацію центрального корпусу, де було розташовано бібліотечне серверне обладнання.
 • Item
  Відкрита наука, відкритий доступ, відкриті дані: вебінар 01 лютого 2023
  (2023-02-01) Ярошенко, Тетяна; Ярошенко, Олександра
  Презентація "Відкрита наука, відкритий доступ, відкриті дані" представлена на вебінарі в межах Днів Науки в НаУКМА 01 лютого 2023
 • Item
  Інформаційно-аналітичні центри університетів та бібліотек: виклики часу
  (КНУКіМ, 2022-12-01) Ярошенко, Тетяна; Сербін, Олег
  Університетські бібліотеки завжди відігравали важливу роль у підтримці досліджень і створенні знань. Виклики часу та цифрової науки спонукають університети та їхні бібліотеки до надання нових інноваційних послуг та застосунків для дослідників, створення відповідної інфраструктури цифрової підтримки досліджень та відповідної аналітики для університетів. Університетські бібліотеки в усьому світі стають ще важливішими гравцями не лише у створенні, збереженні та поширенні інформації, а також у наданні «вбудованих» послуг для дослідників та системної і якісної аналітики в царині цифрової науки для університетів. У даній статті досліджуються аналітичні центри (Think Tanks), в т.ч. бібліотечно-інформаційного спрямування та описано історію їхньої появи та розвитку. Проаналізовано роль таких центрів у виконанні місії та стратегії сучасного університету (на прикладі окремих бібліотек та університетів України), дана їхня характеристика. Зосереджено увагу на різноманітних аспектах роботи бібліотечно-інформаційних центрів, акцентовано на процесі виробництва й розповсюдження інформаційно-аналітичної продукції та послуг, в якому стрімко зростає роль аналітичної діяльності та цифрової підтримки досліджень. Зазначено, що ця діяльність ще не стала стандартом для багатьох університетів та бібліотек; очікування користувачів значно перевищують реальні рішення; відсутні чи недостатньо напрацьовані відповідні політики, технології та інфраструктура, персонал потребує додаткового навчання; недостатньо нових рішень на національному рівні; ресурсоємність створення цих нових рішень; численні правові проблеми. Аналіз поточної ситуації спонукає університети до створення інформаційно-аналітичних служб та відповідних сервісів цифрової підтримки досліджень у тісній співпраці університетських бібліотек та інших підрозділів (науково-дослідна частина, видавництво, відділи IT тощо) як запоруку інституційної спроможності підтримки наукового процесу університету та відповідно його аналітики (щодо публікаційної активності, вимірювання впливів досліджень тощо). Для цього знадобляться нові політики, інструменти, послуги, навчання та потенціал для забезпечення співпраці.
 • Item
  Відкрита наука: роль університетів та бібліотек у сучасних змінах наукової комунікації
  (КНУКіМ, 2022-12-27) Ярошенко, Тетяна; Ярошенко, Олександра; Сербін, Олег
  The purpose of the article is to summarize the main concepts and trends in the field of open science, as well as the main relevant policies, services, and resources that can be useful for universities and academic libraries in their research and academic strategies
 • Item
  Сервіси та застосунки цифрової науки для життєвого циклу наукового дослідження
  (2022-12-05) Ярошенко, Тетяна
  Презентація для лекції для здобувачів PhD_2022
 • Item
  Відкритий доступ, відкрита наука, відкриті дані:як це було і куди йдемо (до 20-ліття Будапештської ініціативи Відкритого доступу)
  (2022-10-26) Ярошенко, Тетяна; Ярошенко, Олександра
  Презентація виступу на вебінарі 26 жовтня 2022 (До Міжнародного Тижня Відкритого доступу).
 • Item
  Ukrainian Universities and Libraries during Russian military invasion in 2022
  (2022-05-11) Yaroshenko, Tetiana
  Conference paper thesis (Report at Charleston Conference, May, 11, 2022, USA (https://www.charleston-hub.com/the-charleston-conference)