019: Філологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Гете в рецепції Шіллера : біля витоків "веймарської класики"
  (2001) Шалагінов, Борис
  На матеріалі листування обох поетів і статтях Шіллера простежується рецепція Гете. Зіперта на симбіоз давньогрецької і кантівської естетики, ця рецепція акцентує в Гете триєдність особистості, мислителя і "наївного поета", котрий осягає світ у єдності інтуїтивного і спекулятивного підходів.
 • Item
  Бруно Шульц та Франц Кафка на тлі настроїв "безгрунтянства"
  (2001) Матвієнко, С. Г.
  The article deals with a phenomenon of "bezgruntianstvo" (loss of ground), which was the result of crisis of ratio at the end of XIX - the beginning of XX century. Under the influence of this filling many writers use autobiographical facts in their works. Inquiring into works and epistolary of Franz Kafka and Bruno Shults, the nature of relations between facts and literary context is analyzed in the article.
 • Item
  Особливості художньої актуалізації персонажів у романах С. Рушді
  (2001) Мазін, Дмитро
  У статті розглядаються характерні особливості художньої моделі протагоністів у романах англо-індійського письменника С.Рушді, простежується взаємодія різних оповідних і семантичних елементів при текстуальному та культурологічному проявленні персонажів.
 • Item
  Наратологічний аспект у дослідженні роману Маргерит Юрсенар "Записки Адріана"
  (2001) Книга, А. О.
  У статті досліджується наративний аспект роману Маргерит Юрсенар "Записки Адріана", спираючись на концепцію інтертекстуальності та праці з наратологй. Окреслено функції назв розділів та епіграфів до них у романі з альтернативною формою нарації. Наголошено на тому, що тип нарації є визначальною рисою інтелектуального роману.
 • Item
  Генеза образу божевільні в українській літературі першої третини XX ст.
  (2001) Щітка, Любов
  У статті аналізуються різні трактування психіатричної лікарні як топосу опозиції Розум -Безумство у творах Л.Українки, А.Варшавського, В.Винниченка, М.Куліша, МХвильового та І. Микитенка. Авторка робить висновок, що діалог між Розумом та Безумством, окреслений у творах Л.Українки, поступово згортався в українській літературі 1920-1930-х років.