153: Теорія та історія культури

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Незвичні виставкові проекти Києва початку XX ст.
  (2014) Павліченко, Надія
  У статті описано експериментальні виставкові проекти та оригінальні культурні заклади в період становлення виставкової діяльності Києва в кінці ХІХ – на початку ХХ століть.
 • Item
  Структура української колективної ідентичності через аналіз співвідношення спадку та історичного середовища
  (2014) Сарапіна, Євгенія
  Пам’ятки історії та культури є одним із чільних медіа збереження й передачі колективної пам’яті спільноти. Офіційне визнання певної споруди пам’яткою вартою охорони й збереження видається наслідком її субстанційних властивостей. Проте наповнення охоронних списків нерухомої спадщини радше репрезентує офіційну версію минулого спільноти та її колективну ідентичність. У статті проаналізовано співвідношення історичного спадку та історичного середовища задля виявлення закономірностей формування та лакун структури української колективної ідентичності.
 • Item
  Образ цифрової сучасності та його критика: випадок соціальних мереж
  (2014) Оленєв, О.
  Розібравши спільне й відмінне в біномі медіа-мистецтво/масові комунікації, починаючи з високих індивідуалізованих творів медіа-мистецтва і закінчуючи популярними соціальними мережами типу Facebook, проаналізуємо американсько-європейський досвід перебування людини у цифровій парадигмі на прикладі соціальних мереж.
 • Item
  Виховання почуттів у добу "відлиги": шкільні кіноповісті про перше кохання
  (2014) Погрібна, Анна
  У статті шляхом аналізу радянських фільмів про перше кохання 1957–1962 років розглянуто співіснування ідеологій сталінізму та десталінізації в гендерних і сексуальних нормах і офіційній риториці відлиги, досліджено реконфігурацію категорій публічного та приватного і межі її репрезентації у шкільному фільмі для дітей.
 • Item
  Соціальний та художній зміст проекту "Жлобарт"
  (2014) Петрова, Ольга
  У статті подано аналіз художньо-культурологічного проекту "Жлобарт". Розглянуто твори українських митців проекту в контексті традицій сміхової культури та постмодерністської художньої концепції в межах маргінального дискурсу.
 • Item
  Сексологізація Обрі Бердслея в Англії кінця XIX ст.
  (2014) Довжик, О.
  Усталений образ вікторіанського художника Обрі Бердслея нерозривно пов’язаний з ідеєю сексуальної перверсії. У статті проаналізовано сексуальні значення, що їх приписували роботам Бердслея його сучасники. Визначено ключові зсуви у спробах сексуалізації творчості та особи, що відбулися за життя та одразу після смерті художника, встановлено їхній зв’язок з проліферацією дискурсів про ненормативні сексуальності.
 • Item
  Археологічні дослідження напівземлянки шляхти та прилеглої до неї території на острові Байда
  (2014) Пустовалов, Сергій
  Статтю присвячено публікації матеріалів розкопок оселі знаті та прилеглої території на острові Байда.
 • Item
  Керамічний комплекс поселення Ходосівка-Рославське як показник духовної культури мешканців
  (2014) Готун, І.; Гунь, М.
  Окремі риси матеріальної культури жителів селища рубежу XI–XII–XIV ст. Ходосівка-Рославське вже описано в літературі, тому публікацію присвячено деяким аспектам духовної культури мешканців. Розгляд специфіки орнаментації і таврування керамічного посуду, з одного боку, засвідчує панування загальноруських тенденцій у традиціях населення, з другого – дозволяє констатувати неординарність пам'ятки як соціально-економічного феномену.
 • Item
  Людина, гігієна та цивілізація у творах І. П. Скворцова
  (2014) Гамалія, К.
  Статтю присвячено аналізу діяльності професора Харківського та Київського університетів І. П. Скворцова (1847–1921). Показано його внесок у розвиток гігієнічної науки та її впровадження до сфери вищої освіти. Підкреслено цінність його теоретичних розробок із загальних питань природознавства та цивілізаційного розвитку: динамічної теорії сутності життя як цілісної єдності людини і довкілля, гіпотези щодо ролі електромагнітних сил Всесвіту у створенні життя на Землі, концепції визнання здоров'я людей найважливішим критерієм цивілізації.
 • Item
  В. Хогарт та Г. К. Ліхтенберг в історії Плюшкіна
  (2014) Джулай, Юрій
  У статті на тлі домінуючих тлумачень "історії Плюшкіна" розглянуто можливість виділення безпосередніх художніх джерел залучення М. В. Гоголем ознак скнари до "історії Плюшкіна". Серед них – коментарі К. Г. Ліхтенберга до першої гравюри В. Хогарта "Вступ у спадщину" з циклу "Історія гультяя", що стали доступними читачеві "Вісника Європи" у 1808 році після перекладу цих коментарів В. А. Жуковським та граверних відбитків О. Фролова.
 • Item
  Полівалентність образу Сатурна в свідомості ранньомодерного часу
  (2014) Король, Денис
  Стаття є іконологічним екскурсом-аналізом до трансформації образності Сатурна – і як характерного божества смерті, і як астрологічного покровителя, і як античного героя середньовічних алегорій та мораліте. У мистецьких творах XVI – початку XVII ст. постать Сатурна є вельми частою, але його символічне навантаження різниться діаметрально, що й спонукає нас віднайти причини цих метаморфоз.
 • Item
  Релігійна складова японського естетичного світосприйняття
  (2014) Бібік, О.
  Однією з основних складових специфіки японської культури є особливості естетичного світосприйняття. Становлення цих особливостей багато в чому обумовлюється розвитком релігійних вірувань і вчень. Спочатку формуванню естетичних категорій сприяли синтоїські погляди. Далі, завдяки традиціям спадкоємності та сприйнятливості японської культури, естетичні принципи розвиваються під впливом комплексу буддійських вірувань, які утворюють синтез із загальною специфікою японського культурного простору, що й обумовлює його особливості.
 • Item
  The aspect of rokoko in the history of relativity of time and truth
  (2014) Danchenko, Maksym
  The article is devoted to the analysis of historical interpretations of concepts of time and verity, which had further a key role in formation of the humanities. The concepts of time and verity, developed by the Rococo writers, are investigated particularly.
 • Item
  Психоаналіз у дзеркалі галантної літератури XVII-XVIII ст.
  (2014) Собуцький, Михайло
  Статтю присвячено аналізові відображення надбань класичної французької літератури у психоаналітичній теорії Жака Лакана. Підкреслюються неявні взаємозв’язки, що вказують на вписаність Лакана у французьку рокайльну традицію.