Релігійна складова японського естетичного світосприйняття

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Бібік, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Однією з основних складових специфіки японської культури є особливості естетичного світосприйняття. Становлення цих особливостей багато в чому обумовлюється розвитком релігійних вірувань і вчень. Спочатку формуванню естетичних категорій сприяли синтоїські погляди. Далі, завдяки традиціям спадкоємності та сприйнятливості японської культури, естетичні принципи розвиваються під впливом комплексу буддійських вірувань, які утворюють синтез із загальною специфікою японського культурного простору, що й обумовлює його особливості.
Specialties of Japanese esthetic worldview are very important features of that culture. Forming of these features is due to progress of religious beliefs. Initially sinto beliefs facilitated the formation of esthetic categories. Further esthetical principles progress under the influence of system of buddhistic beliefs. Gradually they create synthesis with main specific of Japanese cultural space, which causes it’s features.
Description
Keywords
камі, буддизм, kami, buddhism
Citation
Бібік О. Релігійна складова японського естетичного світосприйняття / Бібік О. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 153 : Теорія та історія культури. - С. 13-16.