Використання методу спекл-інтерферометрії з побудовою фазового портрета до вивчення дифузних об’єктів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Комаревська, Таісія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто метод спекл-інтерферометрії з використанням несучих смуг та побудовою фазового портрета об’єкта. Використання цього методу дозволяє реєструвати стан поверхні об’єкта, візуалізувати локалізацію внутрішніх напружень та оцінювати величину зміщень при деформації. У поєднанні з цифровими засобами реєстрації та комп’ютерною обробкою отриманих спекл-інтерферограм даний метод дозволяє розробити сучасні методи неруйнуючого безконтактного контролю якості поверхонь в режимі реального часу. Аналіз отриманих результатів дозволив запровадити критерії якості поверхні у вигляді стандартного відхилення та рангу, за допомогою яких можна оцінити дефектність та робочий ресурс досліджуваного об’єкта.
Description
The article analyses the method of specl interferometry with using carrier-frequency bands and building a phase portrait. The method makes possible to register surface condition, visualize a localization of locked-in stress and estimate a value of deformation offset. In addition digital recording and processing are used. It allows to accomplish the actual-time non-destructive and non-contacting examination of surface. As a result criteria of surface condition are obtained. The criteria are the standard deviation and a rank. It helps to estimate the presence of defects and endurance.
Keywords
метод спекл-інтерферометрії з використанням несучих смуг, локалізація внутрішніх напружень, стандартне відхилення
Citation
Комаревська Таісія Володимирівна. Використання методу спекл-інтерферометрії з побудовою фазового портрета до вивчення дифузних об'єктів / Т. В. Комаревська // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 61 : Фізико-математичні науки. - С. 50-53.