Том 1

Permanent URI for this collection

Пропонований том висвітлює низку актуальних проблем сучасної історичної науки. Зокрема, випуск відкриває блок статей, присвячених популярному в гуманітаристиці напряму дослідження подорожніх студій. Блок з історії України охоплює різноманітні історичні напрями, як-от соціальна та політична історія, історична демографія, історія повсякденного життя, гендерна історія, історія пам’яті. Автори пропонують застосування нових методологічних і теоретичних підходів та використовують як опубліковані, так і неопубліковані архівні джерела, а також джерела, зібрані методами усної історії. У рубриці "Історичні джерела" вперше опубліковано низку унікальних матеріалів до історії Києво-Могилянської академії XVIII ст. Закривають том рецензії на монографії, які стали подіями в українській та зарубіжній історіографії.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  (Не)повсякденне життя данського дипломата в Росії (за матеріалами подорожнього щоденника Юста Юля, 1709-1711)
  (2018) Папа, Ірина
  У статті проаналізовано матеріали дипломатичної місії данського дипломата Юста Юля (1709–1711 рр.), а саме подорожній щоденник, який, окрім опису мандрівки теренами Східної Європи, розповідає про особливості данської дипломатії в часи Великої Північної війни та специфіку міжнародних відносин на початку XVIII ст. Поява низки джерел, які написали дипломати-очевидці та співучасники знакових подій початку XVIII ст., була наслідком нових тактик у зовнішній політиці тогочасних правителів та їхніх таємних радників. Європейські дипломати, які перебували в закордонних місіях, дуже часто були в ролі шпигуна та етнографа-мемуариста водночас. В українських дослідженнях цей текст згадується нечасто, хоча містить цікаві "українські сюжети", які ще потребують ґрунтовного вивчення та контекстуалізації. Звернення до окремих сюжетів і тем, які ще не стали предметом наукових студій, є нагодою для застосування підходів історичної антропології, культурної історії загалом та культурної історії тревелогів зокрема. У цій статті зосереджено увагу на описі повсякденного життя данського посла як невідокремної частини дипломатичної місії до Росії: перебування при дворі Петра І та мандрівки теренами Російської держави, Гетьманщини і Речі Посполитої.
 • Item
  Поліетнічна структура Російської імперії на ментальних мапах британців XVIII ст. (за матеріалами подорожнього щоденника Едварда Деніела Кларка)
  (2018) Холтобіна, Неллі
  У цій статті вперше представлено джерело, яке досі не використовувалося в українських історичних студіях, – щоденник англійського дослідника Едварда Деніела Кларка. На зламі XVIII–XIX ст., незважаючи на напружені відносини між Британською та Російською імперіями, англієць Е. Д. Кларк зі своїм компаньйоном вирушає в подорож, під час якої, окрім інших країн, відвідує і Росію. У цій статті основну увагу звернено на те, як автор щоденника описав деякі народи, які мешкали на безмежних теренах цієї держави (зокрема росіян, малоросіян, козаків, черкесів, калмиків і татар). Розглянуто суб’єктивні оцінки Е. Д. Кларка, які є цікавими для аналізу того, як Російська імперія була репрезентована в Британії. Саме на основі цих даних реконструйовано певну етнічну картину населення.
 • Item
  Більше ніж путівник: емоційний відгук і особисті враження від мандрівок до Києва в подорожніх записках зламу XVIII-XIX ст.
  (2018) Диса, Катерина
  У статті на прикладі подорожніх записок трьох авторів: німецького лікаря Оттона фон Гуна, російського письменника-сентименталіста Владіміра Ізмайлова та російського князя Івана Михайловича Долгорукова, які відвідали Київ на початку ХІХ ст., розглянуто ті риси записок, що відрізняють їх від путівників, які з’являться трохи пізніше – в середині ХІХ ст. Попри деякі спільні аспекти, як-от місця, обов’язкові для відвідання, захоплення святинями і старовиною, ці два різновиди подорожньої літератури мали і значні відмінності. Адже кожен із мандрівників мав власний порядок денний, що визначав унікальність його маршруту. А найголовніше – подорожні записки, на відміну від путівників, фіксували живу реакцію людей на те, що вони бачили в місті. Ця реакція залежала від багатьох факторів: віку, характеру, особистих уподобань мандрівника. Окрім того, подорожні записки відображали повсякденні практики міста і містян, а також особисті спостереження і враження від них подорожнього.
 • Item
  Родини мешканців села Давидівка Пирятинської протопопії (за даними сповідного розпису 1765 р.)
  (2018) Дудка, Світлана
  Статтю присвячено проблемі демографічного розвитку козацької держави Гетьманщини наприкінці ранньомодерного часу, а точніше локальній історії родини тогочасного традиційного суспільства. У центрі дослідницької уваги – сім’я та мережа родинних зв’язків мешканців села Давидівка Яблунівської сотні Лубенського полку – одного з типових українських сіл Гетьманщини другої половини XVIII ст. У статті на основі облікових даних сповідного розпису 1765 р. проаналізовано показники загальної та середньої населеності домогосподарств і чисельності родин, поколінний склад, типологію і структуру сімейних утворень різних груп сільського соціуму Давидівки – духовенства, козаків і селян. В основу дослідження покладено найпоширенішу в сучасній історико-демографічній науці класифікацію родинних домогосподарств британського історика Пітера Ласлетта. Встановлено, що в Давидівці у 1765 р. прості нуклеарні сім’ї значно поступалися за чисельністю складним формам сімейної організації.
 • Item
  Уряд ката в Гетьманщині середини XVIII ст.
  (2018) Сапронов, Андрій
  У статті здійснено спробу окреслити основні засади роботи ката в Гетьманщині в середині XVIII ст. (принцип рекрутування, розмір плати, термін служби). Ката розглянуто насамперед як посадову особу, службовця, урядника, елемент системи правосуддя – виконавця тортур, тілесних покарань чи смертної кари. З огляду на те, що катівське ремесло було поширене на території всього Європейського континенту, спершу проаналізовано окремі аспекти функціонування професії в Європі: час та причини виникнення, службові та додаткові обов’язки ката, ставлення до нього, термін служби. Досліджено визначення становища ката, його адміністративно-правовий статус у правничих джерелах Гетьманщини: Литовських статутах, "Правах, по которымъ судится малороссійскій народъ". Останній документ врегульовував порядок проведення допитів, використання тортур, процедуру виконання смертної кари та розмір зарплатні містра. Також проаналізовано записи в актових книгах другої половини XVII – початку XVIII ст., в результаті зроблено висновок, що кат був не єдиною особою, котра здійснювала тортури над злодіями, у цих документах є неодноразові згадки про покарання порушників міськими слугами (осавульцем або сотським), проте смертну кару виконував лише кат.
 • Item
  Товариство імені Григорія Квітки-Основ'яненка в громадсько-політичному житті Харкова
  (2018) Орел, Юлія
  У статті розкрито питання створення і діяльності Українського літературно-художнього і етнографічного товариства імені Григорія Квітки-Основ’яненка в Харкові у 1912–1916 рр. Проаналізовано, як змінювалися напрями діяльності та склад членів товариства. Розкрито значення товариства як осередку українського культурно-політичного життя Харкова. Публікується документ про діяльність українських організацій у Харкові напередодні революції.
 • Item
  Лютнева революція 1917 року на периферії: поведінка киян у дні повалення монархії
  (2018) Скороход, Ольга
  Фокус статті спрямований на дослідження поведінки населення Києва в період піка Лютневої революції, з 28 лютого до 3 березня 1917 р. Для Києва цей період є часом між отриманням 28 лютого першої офіційної телеграми з Петрограда про революцію та публікацією в міських газетах офіційного повідомлення про повалення монархії 3 березня. Поруч із циркулюванням чуток помітна схильність населення міста до документального підтвердження інформації. Це відбувалося у формі поширення телеграми з Петрограда, пошуку друкованих оголошень про події або отримання новин від гласних Київської міської думи, редакцій газет та офіційних осіб. У висловленні ставлення до подій та формування революційного дискурсу каталізатором стали громадські організації. Представники влади прагнули вживати заходів задля убезпечення від можливих антиреволюційних виступів. Спостерігалася конкуренція між Київською міською думою та командуванням Київського військового округу за вплив на формування громадської думки щодо зміни влади.
 • Item
  Залишені напризволяще: солдатки Києва на початку Першої світової війни
  (2018) Бетлій, Олена
  Перша світова війна змінила ґендерні ролі, структуру родин, практики та уявлення про участь жінок у війні. Попри те, що після демобілізації чоловіки повернулися на свої робочі місця, витиснувши з обмеженого ринку праці жінок, набутий у війні досвід сприяв подальшій жіночій емансипації впродовж усього ХХ ст. Завдяки розвитку міської та жіночої історії чимало проблем, пов’язаних із жіночим досвідом у період Першої світової війни (насамперед у Західній Європі), досліджено. У цій статті зроблено спробу зосередитися лише на одному аспекті, який, на думку авторки, досі залишається поза увагою істориків. Йдеться про вивчення становища дружин призовників, які після мобілізації чоловіків залишалися в місті напризволяще. Цю проблему вивчено у статті на прикладі Києва. На початку війни такі жінки зрідка мали можливість іти працювати. Більшість із них не мали досвіду роботи і часто не знали жодного ремесла. Якщо жінка залишалася з малолітніми дітьми, то вона не могла заробляти навіть поденними роботами. У таких випадках виживання родини залежало від матеріальної допомоги, яку могли надавати державні інституції, Церква та благодійні організації. У статті розглянуто історіографічні тенденції у вивченні проблематики, охарактеризовано жіноче населення Києва та соціальну політику щодо солдаток на початку війни в Російській імперії. Основна ж частина статті присвячена вивченню прохань, надісланих дружинами призовників Київському Свято-Володимирському братству при Володимирському соборі у серпні – грудні 1914 р. Авторка пропонує розглядати подання цих прохань у рамках аґентності жінок у роки війни. Аналізуючи тексти, вона звертає увагу на умови проживання жінок, джерела та розмір матеріальної допомоги, види робіт, які могли виконувати жінки тощо. Авторка доводить, що клопотання про допомогу є неоціненним джерелом для вивчення жіночої історії початку війни, і доходить висновку, що жінки використовували прохання як інструмент у виробленні нових стратегій виживання.
 • Item
  Проблема осмислення травми в радянському споживанні у 1920-1930-ті роки
  (2018) Скубій, Ірина
  У статті досліджено проблеми радянського споживання у 1920–1930-ті роки крізь призму травматичного досвіду та його рефлексії. Для розкриття прихованих аспектів споживчих практик "нової радянської людини" використано теоретичну конструкцію "травматичного досвіду". Залучення методологічного інструментарію дослідження емоцій та травми дало змогу виявити негативні спогади в індивіда про повсякденне споживання. Проаналізовано такі травматичні практики, як купівля і "діставання" товарів, стояння в чергах, втрата часу тощо. З’ясовано, що травматичний досвід споживання сформував "уявну спільноту" людей, які були об’єднані навколо спільних проблем матеріального забезпечення.
 • Item
  Наративи Великого Голоду: погляд з обох боків Перекопу
  (2018) Кислий, Мартін-Олександр
  Після анексії Кримського півострова стало очевидним, що Крим не був і не є вписаним в український історичний наратив. Так само тема Голодомору, яка посідає важливе місце в українській історіографії, обмежена територіально. З огляду на відсутність досліджень, присвячених подіям 1932–1933 рр. на території Криму, в статті розглянуто можливість існування голоду на цих теренах та на матеріалах спогадів висвітлено міграції населення з материкової частини України до Криму під час голоду 1932–1933 рр. Також запропоноване дослідження має справу з пам'яттю кримських татар про Голодомор.
 • Item
  З документів до історії Києво-Могилянської академії ХVІІІ ст.
  (2018) Мицик, Юрій
  У публікації представлено документи з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, що стосуються історії Києво-Могилянської академії ХVІІІ ст. і до цього часу не були введені до наукового обігу. У супровідному тексті наведено невідомі факти біографій вихованців Києво-Могилянської академії.
 • Item
  Рецензія на: Максим Яременко. Перед викликами уніфікації та дисциплінування: Київська православна митрополія у XVIII столітті. - Львів : Видавництво УКУ, 2017. - 272 с.
  (2018) Волошин, Юрій
  Рецензія на книгу: "Максим Яременко. Перед викликами уніфікації та дисциплінування: Київська православна митрополія у XVIII столітті. - Львів : Видавництво УКУ, 2017. - 272 с.".
 • Item
  Review: Paul Srodecki. Antemurale Christianitatis. Zur Genese der Bollwerksrhetoric im östlichen Mitteleuropa an der Schwelle vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit. - Matthiesen Verlag, 2015. - 532 S.
  (2018) Grygorieva, Tetiana
  Review: "Paul Srodecki. Antemurale Christianitatis. Zur Genese der Bollwerksrhetoric im östlichen Mitteleuropa an der Schwelle vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit. - Matthiesen Verlag, 2015. - 532 S.".