006: Економічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Методичний підхід до оцінки ефективності інвестиційних проектів
  (1999) Іванова, Н. Ю.; Кудіна, Л.
  В роботі проаналізовано інвестиційний клімат в Україні. Аналіз та порівняльна характеристика методик, які були актуальні для планової економіки, та методичних підходів, які використовуються в ринкових відносинах, дали можливість розробити теоретичний підхід до оцінки ефективності інвестиційних проектів в умовах економіки перехідного періоду. На його основі створено методичний підхід до оцінки ефективності інвестиційних проектів, що реалізуються в Україні, який дозволяє врахувати високий ступінь ризику вкладання капіталу та дефіцит усіх ресурсів шляхом проведення поетапного поглибленого аналізу фінансових вкладень за якісними та кількісними ознаками.
 • Item
  Розвиток тіньової економіки в Україні
  (1999) Іванова, Н. Ю.; Буслаєва, О.
  Дана робота присвячена вивченню причин виникнення та наслідків розвитку тіньової економіки в Україні, її' аналізові та шляхам подолання. Проаналізовано сутність і структуру цього явища, деякі галузі економіки щодо обсягів тінізації в них. Окреслено загальноприйняті принципи обчислення обсягів тіньової економіки та за методом сталих взаємозв ’язків здійснено їхні розрахунки для України.
 • Item
  Дослідження методів управління Проектом реструктуризації електро-енергетичного комплексу України засобами сіткового менеджменту
  (1999) Корнілова, Л.; Храбан, А.
  Подано основні відомості про створення сіткової моделі (networks) та застосування відповідних методів оптимізації стосовно управління Проектом реструктуризаціі електроенергетичного комплексу України в межах компетенції однієї консультативної компанії. Проілюстровано ефективність застосованого підходу для досягнення раціональної координації робіт.
 • Item
  Узагальнюючі багатовимірні показники в соціально-економічних дослідженнях
  (1999) Єріна, Антоніна; Ващаєв, С.
  Обґрунтовано методологічні принципи вимірювання та порівняльного аналізу складних соціально-економічних явищ;розглянуто способи агрегування різнобічних показників в одну узагальнюючу оцінку, схеми модифікації таких оцінок відповідно до конкретної аналітичної чи управлінської задачі та наявної інформації.
 • Item
  Прогнозування взаємозалежних макроекономічних показників
  (1999) Лук'яненко, Ірина; Данко, І.
  Дана робота присвячена питанням прогнозування взаємозалежних макроекономічних показників на основі симультативних систем рівнянь. Проведено аналіз впливу різноманітних чинників на макроекономічні індикатори стану української економіки, зроблено деякі висновки та припущення щодо майбутнього стану економічного розвитку України.