Розвиток тіньової економіки в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
1999
Authors
Іванова, Н. Ю.
Буслаєва, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дана робота присвячена вивченню причин виникнення та наслідків розвитку тіньової економіки в Україні, її' аналізові та шляхам подолання. Проаналізовано сутність і структуру цього явища, деякі галузі економіки щодо обсягів тінізації в них. Окреслено загальноприйняті принципи обчислення обсягів тіньової економіки та за методом сталих взаємозв ’язків здійснено їхні розрахунки для України.
Description
This work deals with the study of causes of appearing and circumstances of development of the shadow economy in Ukraine, its analysis and the ways to eliminate it. The essence and the structure of this phenomenon have been analysed as well as some economy fields regarding the shadowisation volumes in them. There have been sketched the most common used principles of calculating the volumes of the shadow economy. Its volumes in Ukraine have been calculated by the method of constant relations.
Keywords
тіньова економіка, Україна, розвиток
Citation
Іванова Н. Ю. Розвиток тіньової економіки в Україні / Н. Ю. Іванова, О. В. Буслаєва // Наукові записки НаУКМА : Економіка. - 1999. - Т. 6. - С. 45-55.