Вип. 44. Економічні студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Item
  Концептуальні засади формування конкурентної моделі банківської системи України
  (2011) Зарицька, І.
  Досліджено еволюцію становлення національної банківської системи України. Проаналізовано характер впливу екзогенних та ендогенних чинників конкурентоспроможності вітчизняної банківської системи. Визначено основні передумови фінансової кризи в Україні 2008-2010 рр. Проведено стрес-тестування банківської системи та визначено проблеми й перспективи її функціонування. Запропоновано концептуальні засади підвищення конкурентоспроможності національної банківської системи.
 • Item
  Stability of the ukrainian banking system in current conditions
  (2011) Primierova, O.
  The essence and background of the international financial instability are studied; the practical recommendations as to increasing of the stability of the Ukrainian bank system in current conditions are determined.
 • Item
  Проблеми розвитку ринку страхових послуг в Україні
  (2011) Грязний, Р.
  У статті розглянуто основні проблеми страхового ринку України на сучасному етапі його розвитку, а також запропоновано низку кроків, які необхідно здійснити для їх подолання.
 • Item
  Структурні зрушення та фінансова підтримка агропромислового сектору України
  (2011) Домашевська, Т.
  Досліджено структурні зрушення в агропромисловому секторі України. Виявлено особливості його розвитку. Виділено проблеми, які необхідно розв'язати задля зміцнення потенціалу агропромислового комплексу України.
 • Item
  Інститути спільного інвестування: фактори стабільності та успішності
  (2011) Дунаєвський, Максим
  У статті визначено потенційні фактори стабільності інститутів спільного інвестування (ІСІ), а також оцінено взаємодію динаміки віддачі фондового ринку України та фінансових надходжень до ІСІ. Використаний при цьому підхід VAR-моделювання дав можливість отримати емпіричні докази перспективності ІСІ щодо акумулювання фінансових ресурсів та їх подальшого інвестування в реальний сектор економіки.