Петро Могила - видатний український просвітитель і релігійний діяч XVII століття: доповіді і повідомлення науково-практичної конференції, присвяченої 400-річчю від дня народження Петра Могили

Permanent URI for this collection

В збірнику висвітлюються теоретичні. конкретно-історичні та методичні проблеми визначення місця і ролі видатного політичного і релігійного діяча України Петра Могили - засновника першої вищої школи Східної Європи Києво-Могилянської академії.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 22
 • Item
  Роль Петра Могили в становленні православ'я та вищої освіти
  (1997) Журецький, Ярослав
  Автор аналізує роль окремої особистості - Петра Могили - в становленні освіти та православ'я, а також проводить паралель між умовами за яких прийшов до керівництва Київською митрополією Петро Могила та сучасним станом України.
 • Item
  Києво-Могилянська академія і розвиток української гравюри
  (1997) Возій, О.
  Автор розглядає такі аспекти: академія як замовник гравюри; академія як "постачальник" тем та ідей для українських художників-графіків; викладання основ малюнку в академії і створення в такий спосіб "резерву кадрів" для розвитку графічного мистецтва.
 • Item
  Петро Могила - видатний релігійний діяч
  (1997) Владика, Володимир
  Автор акцентує увагу на релігійній діяльності Петра Могили: захист православ'я, оновлення і будівництва храмів, релігійна освіта.
 • Item
  Освітні традиції Києво-Могилянської Академії
  (1997) Верланов, Юрій
  Автор аналізує систему освіти в Києво-Могилянській Академії і те, чим була обумовлена поява серед її вихованців Стефана Яворського, Лазаря Барановича, Феофана Прокоповича, гуманіста, поета і філософа Григорія Сковороди, відомого лікаря Данила Самойловича, художника Григорія Левицького та багатьох інших видатних людей?
 • Item
  Києво-Могилянська академія - провідний центр українського літературного життя
  (1997) Тищенко, І.
  Розглянуто ряд визначних поетичних, ораторсько-публіцистичних і драматичних творів викладачів Києво-Могилянської колегії. В Київській колегії літературні твори писалися тими мовами, що застосовувалися в навчальному процесі не лише українською і церковно-слов'янською, але й латинською та польською.