Кафедра зв'язків із громадськістю

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 113
 • Item
  Соціопатерни війни: як медіапростір впливає на соціопсихологічні настрої суспільства
  (2022) Королько, Валентин; Сусська, Ольга
  Спрямування на виконання пропагандистських завдань є характерним для використання медіапростору як у тоталітарних і посттоталітарних державах, так і в індустріальних суспільствах більш демократичного типу. Пропагандистські ефекти комунікації набувають особливої активності в період криз, зокрема, під час війн, при проведенні електоральних кампаній, будь-яких пропагандистських акцій, а також в разі цілеспрямованої пропаганди, спрямованої на "обовдурення" населення в тоталітарних державах. Наслідками цього стали відомі ще протягом останньої чверті ХХ ст. неминучі "ефекти впливу" масової комунікації, які нібито передбачались існуванням і діяльністю власне самої системи. Лише в кінці минулого століття, з появою Інтернет-мережі, ситуація почала дещо змінюватись. Повномасштабне російське вторгнення на територію України, спричинило певний "водорозподіл" інформації, коли люди опинилися у ситуації інфодемії, (коли наявна надвелика кількість інформації), проте реальність і правдивість цієї інформації вимагають ретельної і критичної перевірки. Громадськість паралельно шукає необхідну інформацію у традиційних медіа, у просторах Інтернету, соціальних мережах. Саме цим і користуються створювачі фейків, боти, які створюють і розповсюджують неправдиву, маніпулятивну інформацію про війну. Вивчення "соціопатернів" війни у фокусі того, як сучасний медіапростір впливає на соціопсихологічні настрої суспільства, як ніколи, є актуальним. Є також важливим, вивчення медіакомунікаційної поведінки носіїв інформації в регіонах, особливо, коли це стосується їхніх очільників, представників влади та ОВА. Кожному користувачу соціальних мереж, а також і деіндивідуалізованим представникам традиційних "масових аудиторій" медіа важливо бути медіаграмотними, вміти розпізнати фейки, маніпуляції, дезінформацію, критично мислити і піддавати кожен медіатекст і медіадискурс в цілому критичному аналізу.
 • Item
  Академічна доброчесність – провідна складова академічних навичок (Academic Skills) майбутнього фахівця із зв'язків з громадськістю
  (Дірект Лайн, 2024) Рябець, Ірина
  Розділ методичного посібника "Психолого-педагогічний практикум", Ч. 5, 2024.
 • Item
  "Нові медіа" і зрушення у смисловому полі реципієнта медіапростору
  (2023) Сусська, Ольга
  The variety of "new media" formats and the versatility of their content are increasingly becoming the subject of research in various scientific fields, including linguistics, communication theory, media psychology, sociology of mass communications, visual sociology, and sociology of culture. Most often, new media include blogs, e-mail, music, streaming services, television, cinema productions, electronic publications, social networks, virtual and augmented reality, websites, etc. The omnichannel and multimedia nature of "new media" presupposes both the use of an interdisciplinary approach to their study and the complexity of considering the problems covered by the subject of research. However, the attitude towards "new media" is still ambiguous. Fascination with technological diversity should not displace the focus of academics’ attention on meanings that are broadcast in the globalized media space and pose new challenges to the recipient. Among them: are the speed and ease of access to information, its multifacetedness, and the scale of receipt, which also require the speed of mastering and operating this information. Whether all subjects of the media space are ready to participate in modern intensified processes of information exchange is still an open question. A certain illusory nature of interactivity, which was put forward by the special preference for social networks, is becoming more and more obvious. That is why sociologists today need to be interested not only in the ratings of political forces, celebrities, and media channels but also in the degree of understanding of the concepts that determine the depth and prevalence of democratic processes in the country. The recognition of language and culture as two parallel and inseparable types of activity that determine both meaning-making and the integral process of communicative interaction with the recipients of "new media" remains hypothetical.
 • Item
  "Інтерпретативні спільноти" та їх роль у деміфологізації медіапростору
  (2022) Сусська, Ольга
  Актуальність. З розгортанням медіакомунікаційних процесів в епоху цифрових технологій постає нагальне питання про деміфологізацію медіапростору. Метою статті є науково-теоретичне обґрунтування та осмислення трансформацій, що відбуваються в сучасних медіакомунікаціях; демонстрація ролі "інтерпретативних спільнот" у деміфологізації медіапростору. Методологія. У межах соціопсихологічного підходу і на основі використання теоретичних понять системного аналізу стає можливим з найбільшою послідовністю і повнотою реалізувати одну з головних функцій дослідження – інтегративну, що дає змогу об’єднувати в єдину наукову систему численні емпіричні дані, теоретично осмислюючи їх та надаючи їм систематизованого, глибинного тлумачення. Не втрачає своєї актуальності також поширений у медіапсихології генеративний підхід, який поряд з мультидисциплінарним акумулює вивчення функціональності і ситуативності задоволення інформаційних потреб сучасних аудиторій, котрі поступово перетворюються на "інтерпретативні спільноти". Результати. У загальному контексті антропологічних і соціокультурних візій, що були традиційними для вивчення медіаспільнот саме у фокусі дослідження міфологізації простору масмедій, розглянуто актуальні можливості поглиблення суб’єктності акторів медіапростору. Відповідно до завдань дослідження здійснено як осмислення трансформацій, що відбуваються в сучасних медіакомунікаціях, так і аналіз ролі сучасних "інтерпретативних спільнот" у деміфологізації медіапростору. У висновках дослідження підтверджено, що відбувається переакцентуація уваги аудиторій із традиційних медіа на інтернет-середовища, що має під собою, безперечно, соціальне підґрунтя; проте з погляду психологічної науки це віддзеркалює зміни відчуття соціальної реальності, оцінок і соціальних запитів особистості, що є відповіддю на виклики сучасних процесів інформатизації і трансформаційних змін у суспільстві. Зауважено формування перспективи деміфологізації сприймання змісту медіапростору, адже виклики сучасного інформатизованого і трансформованого суспільства стають поштовхом для суб’єктного оцінювання інформації.
 • Item
  Соціальні інвестиції українського бізнесу під час війни
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Зінченко, Алла
  Тези доповіді учасника ІІ науково-практичнoї конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 15 лютого 2023 р., м. Київ.
 • Item
  Зміна парадигми фандрейзингу соціальних програм некомерційних організацій : інтерв'ю з професором Чиказького університету Джейсоном Саулом
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Саул, Джейсон
  Тези доповіді учасника ІІ науково-практичнoї конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 15 лютого 2023 р., м. Київ.
 • Item
  Кризові комунікації великих компаній державної власності після початку великої війни
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Коник, Дмитро
  Тези доповіді учасника ІІ науково-практичнoї конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 15 лютого 2023 р., м. Київ.
 • Item
  Публічні vs політичні комунікації: спільне та відмінне
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Королько, Валентин; Сусська, Ольга
  Тези доповіді учасників ІІ науково-практичнoї конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 15 лютого 2023 р., м. Київ.
 • Item
  Проблема вичерпаності "антиправди" як інструмента пропаганди у дискурсі мас-медіа
  (2022)
  The diversity of approaches to the analysis of the means and techniques of "hybrid war" and the role of propaganda in it is an actual subject of scientific research in the sociology of mass media, social psychology, media psychology, social communications, etc. Interdisciplinarity as a trend of modern science becomes the key that allows to deeply and comprehensively analyze the problem and reveal its unexpected aspects that lead to its solution. This is also the problem of exhaustionof "anti-truth" as a tool of propaganda in the modern discourse of the mass media. Undermining authenticity and blocking citizens’ self-awareness are actually the "effects" that media propaganda of the aggressor country tries to achieve. However, these two factors cannot influence indefinitely. The human psyche is characterized by self-preservation, which is closely related to self-awareness. The fight against the loss of authenticity does not begin immediately, but when the conditions of social reality begin to intervene sharply in the "life world" of the individual and imaginary "media images" become more and more distant from the real life of a person. The more noticeable the dissonance between reality and the imaginary manipulated picture of the world, the shorter is the term of blind trust in the "anti-truth". Any "anti-truth" is quickly approaching its exhaustion, the limits beyond which the means of individualizing information exchange come into conflict with the means of propaganda. An individual who creates his own "information field" becomes a full-fledged subject of the media space. In the conditions of the globalization of information technologies, it is subjectivity and personification in the space of networks that become a prerequisite for the exhaustion of "anti-truth" and safeguards against the loss of authenticity and the blocking of the individual’s self-awareness
 • Item
  Еволюція концепції інтегрованих комунікацій
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Зінченко, Алла
  Тези доповіді учасника Науково-практичної конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 17 липня 2022 року.
 • Item
  Celebrity-батальйон на початку великої війни (інтернет-комунікація українських популярних особистостей у перші місяці російсько-української війни)
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Коник, Дмитро
  Тези доповіді учасника Науково-практичної конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 17 липня 2022 року.
 • Item
  Особливості новітніх суспільних викликів перед соціальними комунікаціями та зв'язками з громадськістю
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Королько, Валентин
  Тези доповіді учасника Науково-практичної конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 17 липня 2022 року.
 • Item
  Деякі проблемні аспекти комунікації влади з суспільством в умовах російсько-української війни 2022 року
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Мельник, Анатолій
  Тези доповіді учасника Науково-практичної конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 17 липня 2022 року.
 • Item
  Зрушення у медіасприйнятті як фактор формування нового типу персоніфікованої публічності
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Сусська, Ольга
  Тези доповіді учасника Науково-практичної конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 17 липня 2022 року.
 • Item
  Комунікації в бізнесі: від теорії до практики
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Титарчук, Ірина
  Тези доповіді учасника Науково-практичної конференції "Особливості трансформації комунікацій в умовах новітніх суспільних викликів", 17 липня 2022 року.
 • Item
  Intercultural Communication and Community Participation in Local Governance: the EU Experience
  (2022) Parmanasova, Aisulu; Tytarchuk, Iryna; Titarenko, Iryna; Ivanova, Olena; Kurgan-Bakoveieva, Yana; Järvis, Marina
  Interaction based on equality is a determining factor in an intercultural approach to mutual cross-border integration. States direct their policy vectors towards creating provisions for positive and constructive cooperation between people of different backgrounds and lifestyles with government institutions. The recognition and testing of policies and practices that promote intercultural interaction and inclusion by local governments are of particular importance in this context. The aim of the article was to identify and reveal current problems and the current state of regulation of intercultural communication and community participation in local governance in the European Union and Ukraine. Observation, analysis and survey methods were the main methodological tools. The study showed that the effective development of intercultural communication and community participation in local governance requires progress in the implementation of the overall strategies declared by the European Union. The adequacy and prospects of the intercultural cities network (ICC) are presented. Analysis of the survey of cities surveyed in the Intercultural Cities Index showed a high level of local government transformation and public participation in regional decisionmaking.
 • Item
  Media as a tool of manipulative technology of Russian infoaggression in the Ukrainian media space
  (2022) Susska, Olha; Chernii, Liudmyla; Sukharevska, Hanna
  The relevance of the study is due to the fact that with the advent of the Internet and the rapid development of new information technologies, the possibilities of propaganda, including manipulative one, influence on people in order to sow conflict situations in society, stimulate the spread of nationalist and separatist sentiments. In information wars, which occur both on a global and regional scale, online media often come to the fore, outstripping traditional ones. The article shows the features and possibilities of Internet propaganda in the framework of information aggression in the Ukrainian media space in the context of the Ukrainian-Russian conflict.
 • Item
  Етика PR в епоху постправди
  (2021) Зінченко, Алла
  Тези доповіді учасника Міжнародної наукової інтернет-конференції "Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи", 15 квітня 2021 року, м. Тернопіль.
 • Item
  Empirical Analysis of State-owned Enterprises’ Non-Financial Reporting: The Case of Ukraine
  (2021) Oliinyk, Yana; Kucheriava, Maria; Zinchenko, Alla; Titarenko, Iryna
  The paper puts forward the following fundamental hypothesis: assurance of transparency and quality of non-financial reporting of SOE, the decisive role in the regulation of which belongs to the state as the owner of assets, requires effective, efficient regulatory support that can ensure the achievement of sustainable development. The study provided evidence that the number of Ukrainian SOE that prepare management reports has increased since the introduction of the relevant legislation. The practical value of the study is to improve existing and introduce new tools for assessing the impact of institutional factors on financial and non-financial disclosure by SOE regarding compliance with the principles of sustainable development in a transitional economy.
 • Item
  Интериоризация "ощущения пространства" в современной журналистской практике
  (2021) Сусская, Ольга
  Пространственные отношения порождают определенное количество фундаментальных инструментов восприятия реальности. Пространственные концепты могут быть как личностными, "внутренними", так и внешними, соотнесенными с восприятием внешнего мира и профессиональными задачами, что особенно важно для журналиста. Здесь играют роль не только общая эрудиция и эрудиция в специальных вопросах, которые комментирует и освещает журналист, но и его отношение к содержанию информационного пространства, отдельных его кластеров: культуры, политики, экономики и т. д. Вне своей профессиональной деятельности журналист остается одним из реципиентов медиакоммуникации, потребителем информации, тиражируемой в глобальном медиапространстве. В статье представлены данные онлайн-опроса, проведенного автором с целью изучить культурные и социальные предпочтения журналистов относительно использования социальных сетей. Особенное значение результаты исследования приобрели вследствие того, что отражали роль социальных сетей во время карантина в связи с пандемией COVID-19. Данные иллюстрируют ощущение именно "внешнего" пространства, которое оказывает такое же влияние и на журналистов, как и на представителей других профессий. Особенно расширился спектр культурных практик; усилилось проявление субъектности создания и восприятия медиаконтента, новые формы и возможности, используемые журналистами, а также специалистами по связям с общественностью. Наличие избирательности мнений относительно деятельности социальных сетей, их роли в процессах информационного обмена; создание собственного контента, относящееся к "внутреннему пространству"; все это подчеркивает важность изучения присутствия социальных сетей в повседневной жизни журналистов и других представителей "культурных индустрий" и указывает перспективы дальнейших исследований.