018: Хімічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Твердофазний аналітичний реагент для визначення бісмуту (III) та молібдену (VI) у вигляді тіоціанатних комплексів
  (2000) Верба, В.; Запорожець, О.; Сухан, Василь; Кравченко, С.; Грушко, І.
  Вивчено взаємодію тіоціанатних комплексів бісмуту та молібдену з іммобілізованим на силікагелі хлоридом тринонілоктадециламонію. Розроблено методики сорбційно-спектроскопічного та візуально-тестового визна чення Ві (III) та Мо (VI) в інтервалі концентрацій відповідно 5,2—520 і 2,4—240 мкг/проба. Методики апробовано на морській солі та лікарських препаратах “Вікаїр”, “Мультитабс” та “Вітрум Центурі”.
 • Item
  Деякі аспекти симетрії фулеренів
  (2000) Ісаєв, Сергій; Корнілов, М.; Любчук, Т.; Плахотник, В.
  Визначення фулерену як замкненої поліедричної клітки Сп може охоплювати безліч різних ізомерів для кожного п, що зумовлює потребу у створенні систематичної теорії фулеренів. Розробка цієї теорії включає такі основні напрями дослідження: 1) класифікація фулєренових структур; 2) розв 'язання проблеми стабільності фулеренів (виведення правил, виконання яких необхідне для стабілізаціїполіедричних структур); 3) перелічення можливих ізомерів. У даному огляді розглядаються результати цих досліджень.
 • Item
  Залежність процесу ультрафільтрації яблучного соку та його якісних показників від попередньої обробки
  (2000) Гунько, С.; Брик, Михайло; Луканін, О.; Нігматуллін, P.
  Study of influence of apple juice pretreatment by protease enzyme and enzymes complex (pectinase, amylase, protease) on the ultrafiltration process and juice quality has been carried out. It is established that the juice treatment by enzyme complex supports more productivity and removal levels of polyphenols and colloids (beside proteins). Fermentative treatment of the apple juice before ultrafiltration by only protease can be as an alternative to traditional technology of pretreatment by pectinase and amylase.
 • Item
  Ультрафільтраційна очистка води від барвників на біокаталітичних мембранах
  (2000) Коновалова, Вікторія; Брик, Михайло; Нігматуллін, P.; Гвоздях, П.; Уділова, О.
  A possibility to prepare the biofunctional membranes showing the biocatalytic properties and use those in post-treatment of wastewater containing synthetic dyes have been established. Selected Pseudomonasmendocina and Bacillussubtíliscultures were used as biocatalysts for dye destruction. It has been established that cells in spore form are able to survive in N-methylpirrolidone that allow to use method of polymer solution casting for membrane preparation. The optimal conditions for an entrapping of whole cells of microorganisms into the polymer matrix have been determined. Membrane biocatalytic activity has been studied depending on method of casting solution preparation, biocatalyst loading and operating parameters. Dye destruction occurs both in membrane pores and on membrane surface. Membrane obtained provide discolouring of treated solutions (permeate). The dye concentration in retentate depends on the trans-membrane fluxes. The concentration in retentate do not be observed at relatively low fluxes (up to 20 l/m2* h).
 • Item
  Порівняння сил адгезії різних реагентів та розробка технологічної схеми очистки води від нафтопродуктів
  (2000) Шкавро, З.; Антонюк, Наталя
  Порівнюються характеристики поверхневих сил на межі трьох фаз при адгезії рідини (масла), газоподібної речовини (повітря) до гідроксидів магнію, алюмінію, заліза (тверда фаза). Запропонована технологічна схема очистки води від нафтопродуктів, розроблена з врахуванням економічних та екологічних вимог.
 • Item
  Sorption of phenols derivatives on macroporous 2,3-epoxypropylmethacrylate- n-vynilpyrrolidine-ethylenedimethacrylate copolymers
  (2000) Азанова, В.; Підліснюк, В.; Граділ, Ж.
  The adsorption process of phenols derivatives onto macroporous copolymers with different contents of two monomers from water solutions has been investigated. The rows of phenols input onto six copolymers have been established.
 • Item
  Sorption of phenol by simple and modify 2, 3-epoxipropylmethacrylate- vinylpyrrolidone copolymers
  (2000) Азанова, В.; Підліснюк, В.; Граділ, Ж.
  The sorption of phenol under the static and dynamic conditions onto GMA- VP-EDMA copolymers with different chemical compositions has been investigated. It has been established sorption of phenol rises with the amount of the vynilpyrrolidone in the copolymer increasing. The influence of pH and different conditions onto sorption processes has been explored.
 • Item
  Молекулярні моделі гіпервалентних неорганічних сполук
  (2000) Гребенюк, А. Г.
  Some problems are discussed of constructing and quantum chemical analysis of the properties of molecular models for hypervalent structures of inorganic solids.
 • Item
  Питна вода і мембранні технології (огляд)
  (2000) Брик, Михайло
  Проаналізовано сучасний стан проблеми використання мембранних технологій для одержання питної води та методи попередньої підготовки природних вод перед їх опрісненням і вказано на перспективність безреагентних методів попередньої їх очистки. Класифіковано сфери споживання питної води і відповідне їм апара турне оформлення способів одержання питної води мембранними методами. Детально розглянуто технологічні, економічні, екологічні та енергетичні аспекти проблеми одержання питної води мембранними методами з морської, солених, солонуватих підземних та поверхневих (озерних та річкових) вод. Вперше зроблена спроба аналізу санітарно-гігієнічних проблем одержання питної води з використанням мембранних технологій.