Література та ідеологія: колективна монографія

Permanent URI for this collection

У колективній монографії здійснюється багатоаспектне міждисциплінарне дослідження взаємодії художньої творчості й твору літературного мистецтва з ідеологіями, що формують суспільні та культурні практики, через аналіз української літератури у компаративному зіставленні з відповідними явищами інших національних літератур. Виокремлюються науково значущі концепції аналізу ідеологій, визначаються та ґрунтовно аналізуються складові теорії ідеології ХУШ-ХХІ ст. Колективну монографію підготовлено в рамках виконання наукового проекту «Література та ідеологія в українській гуманітарній думці ХХ — ХХІ століть» (реєстраційний номер в Укр ІНТЕІ: 0115Ш00388).

Browse