Мова: класичне - модерне - постмодерне

Журнал "Мова: класичне – модерне – постмодерне" є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з мовознавчої проблематики. Видання започатковане 2014 р. в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". З 2015 р. журнал виходить раз на рік. Наукове видання зареєстроване як друкований засіб масової інформації України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ. Серія КВ № 22672-12572Р).

Browse