Комунікативний аспект як важливий складник навчання іноземної мови студентів вищих медичних закладів освіти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Білобрам С.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article focuses on the need to improve students’ communicative skills and abilities in higher medical educational institutions, which will provide successful professional communication in medical field. New methodological approaches in the development of communicative competence have been described and the possibilities of their usage in the current conditions of the educational process were analyzed, as well as various worthwhile aspects which should be included in the process of developing foreign language communicative competences among medical students were considered.
У статті розглядається необхідність вдосконалення комунікативних вмінь та навичок студентів з англійської мови у вищих медичних навчальних закладах. Опрацьовано останні дослідження та публікації науковців, що вивчали цю проблему. Описано новітні методичні підходи щодо розвитку комунікативної компетенції, проаналізовано можливості їх застосування в сучасних умовах навчального процесу.
Description
Keywords
communicative competence, communicative aspect, motivation, interactive methodology, комунікативна компетенція, комунікативний аспект, мотивація, інтерактивна методика
Citation
Білобрам С. Комунікативний аспект як важливий складник навчання іноземної мови студентів вищих медичних закладів освіти / С. Білобрам // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових статей / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; відповід. ред. В. М. Ожоган. – Київ : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА» 2014. – Вип. 1. – С. 27-35
Collections