Символ

Permanent URI for this collection

Студентське видання про академічне життя НаУКМА та актуальні події. Редакційна колегія: Сергій Букша, Юрмас Каунас, Саша Мацера, Лідія Дацко, Тетяна Нарчинська, Sonya. Було видано три номери у 2002 році.

Browse