Застосування інтерферуючих РНК на основі плазмідного вектора для пригнічення експресії гена дельта ізоформи протеїнкінази С і корекції судинних дисфункцій у щурів із генетично детермінованою гіпертензією

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Новохацька, Т.
Тишкін, С.
Досенко, В.
Іванова, І.
Стрєлков, Є.
Соловйов, А.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ "Аграр Медіа Груп"
Abstract
Застосування методу РНК-інтерференції для пригнічення експресії гена PRKCD малими інтерферуючими РНК на основі плазмідного вектора (shПКСδ) у щурів із генетично детермінованою гіпертензією (ГДГ) викликає тривалий і стабільний інтерференційний ефект, що проявляється в істотному зменшенні рівня експресії мРНК δПКС. Введення shПКСδ щурам із ГДГ призводить до збільшення ендотелій-залежного розслаблення ізольованих сегментів аорти у відповідь на ацетилхолін. За допомогою методу фіксації потенціалу показано часткове відновлення функції BKCa каналів у гладеньком’язових клітинах аорти, проте амплітуда вихідного струму не досягала значень, що реєструються у клітинах здорових тварин. Встановлено порівняно тривале, але транзиторне зниження систолічного артеріального тиску у дослідних щурів після РНК-інтерференції упродовж 2 тижнів. Таким чином, блокування гена δПКС призводить до вираженої, але неповної нормалізації вазодилататорного потенціалу судинної стінки при артеріальній гіпертензії, що дає підстави вважати перспективним застосування цього методу для корекції судинних дисфункцій.
Description
The goal of this study was to clarify the δPKC role in arterial hypertension development and to make an attempt to reduce vascular abnormalities related to ionic channelopathy and vascular hypercontactivity in SHRs using RNA-interference plasmid vector, which express shRNA. The experimental design comprised RT-PCR and patch clamp technique, thoracic aorta smooth muscle (SM) contractile recordings and arterial blood pressure measurements. The δPKC target-specifi c shRNA (shPKCδ) were injected to conscious SHRs intravenously. The expression profi le of δPKC mRNA transcripts in SM was signifi cantly decreased in shPKCδ-treated rats. shPKCδ administration led to considerable but incomplete increment in amplitude of ACh-relaxation. The SM cells obtained from SHRs after δPKC gene silencing showed a signifi cant but incomplete increase in paxilline-sensitive components of outward current. It was found that shPKCδ administration led to a signifi cant decrease in arterial blood pressure on the fi rst post-injection week, and slowly recovered to initial values for 3 weeks after. It may be likely that ene suppression by RNAi plasmid vectoris a good approach to inactivate PKC gene encoding function and to normalize vascular tone damaged in arterial hypertension.
Keywords
дельта ізоформа протеїнкінази С, РНК-інтерференція, гладенькі м’язи, ВКСа канали, артеріальна гіпертензія, protein kinase C delta isoform, RNA-interference, smooth muscles, ВКСа channels, arterial hypertension
Citation
Застосування інтерферуючих РНК на основі плазмідного вектора для пригнічення експресії гена дельта ізоформи протеїнкінази С і корекції судинних дисфункцій у щурів із генетично детермінованою гіпертензією / Новохацька Т. В., Тишкін С. М., Досенко В. Є.... [та ін.]. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132: Біологія та екологія. - С. 24-31.