Паліноморфологічні особливості деяких представників родини Bignoniaceae Juss

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Цимбалюк, З.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено пилкові зерна семи видів родів Campsis, Catalpa, Incarvillea та Niedzwedzkia родини Bignoniaceae, для чого використовувалися світловий і сканувальний електронний мікроскопи. Пилкові зерна вивчених видів представлені у вигляді монад (Campsis, Incarvillea та Niedzwedzkia) і тетрад (Catalpa). Пилкові зерна роду Campsis 3–4-борозні, Incarvillea та Niedzwedzkia – 6–8-борозні, Catalpa – безапертурні, середніх і великих розмірів. Встановлено типи скульптури: дрібносітчастий, сітчастий, великосітчастий, перфоровано-шипикуватий. Діагностичними ознаками на родовому рівні є агрегатний стан, тип апертур, особливості скульптури та розміри пилкових зерен. Найбільш подібними за ознаками пилкових зерен є роди Incarvillea та Niedzwedzkia. Діагностичними ознаками видового рівня роду Catalpa є характер скульптури і товщина екзини. Паліноморфологічні дані не суперечать правомірності віднесення роду Catalpa до триби Catalpeae, а родів Campsis та Incarvillea – до триби Tecomeae за результатами молекулярно-філогенетичних досліджень.
Pollen morphology of 6 species of the genera Campsis, Catalpa, Incarvillea and Niedzwedzkia (Bignoniaceae) were studied using light and scanning electron microscopy. Pollen grains are monads (Campsis, Incarvillea and Niedzwedzkia) and tetrads (Catalpa). Pollen grains in representatives of Campsis are 3–4-colpate, in Incarvillea and Niedzwedzkia – 6–8-colpate, and in Catalpa – inaperturate; medium to large-sized. Types of sculpture are identified: microreticulate, reticulate, macroreticulate, and spinulose-perforate. Diagnostic features at the genus level are the types of apertures, sculpture, and size of pollen grains. Genera Incarvillea and Niedzwedzkia are most closely related (or even congeneric) according to characteristics of their pollen grains. Diagnostic features at the level of species of Catalpa are the sculpture type and its details, and exine thickness. Palynomorphological data confirm the placement of Catalpa in the tribe Catalpeae, and genera Campsis and Incarvillea, to the tribe Tecomeae, as indicated by recent molecular phylogenetic studies.
Description
Keywords
пилкові зерна, морфологія, pollen grains, morphology
Citation
Цимбалюк З. М. Паліноморфологічні особливості деяких представників родини Bignoniaceae Juss / Цимбалюк З. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 158 : Біологія та екологія. - С. 28-33.