Спроба порівняльного аналізу деяких архетипів кельтської та давньоіндійської культур

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Колесник, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття є текстом доповіді, виголошеної на Другій Всеукраїнській сходознавчій конференції, що відбулася в НаУКМА у квітні 2000 року. Автор спробував окреслити деякі напрямки можливих компаративних досліджень генетичних та гомологічних паралелей на рівні архетипів та міфологем давньоіндійської та кельтської культур. Зіставлення саме цих окраїнних ареалів Євразії— ведичного та кельто-італійського, де збереглося багато культурних архаїзмів, дає можливість цілісно реконструювати первісні світоглядні уявлення індоєвропейців.
Description
Keywords
порівняльний аналіз, кельтська культура, давньоіндійська культура
Citation
Колесник О. С. Спроба порівняльного аналізу деяких архетипів кельтської та давньоіндійської культур / О. С. Колесник // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18 : Теорія та історія культури. - С. 41-46.