Міська історія: окреслення дослідницького поля

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Бетлій, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено міській історії як окремому напряму історичних досліджень. У тексті проаналізовано, як українські та зарубіжні дослідники визначають її завдання, які дискусії є щодо її змістового наповнення; окреслено проблематику сучасних досліджень у межах цього напряму. Крім того, авторка вказує, у чому полягає відмінність міської історії від інших дослідницьких стратегій, зазначаючи, які виклики постають перед істориком, що береться досліджувати міста й містечка.
The article examines urban history as a separate research area within history studies. The author has analyzed how Ukrainian and foreign researchers have outlined its tasks, what discussions have been conducted on its content. Besides, the author has defined the most promising research areas within urban history approach. In addition, she has tried to elaborate the differences between urban history and other research strategies and take into consideration some challenges which any historian who is approaching history of towns and cities is facing.
Description
Keywords
міська історія, урбанізація, дослідницькі підходи та методологія, місто, стаття, urban history, urbanization, research approaches and methodology, city
Citation
Бетлій О. В. Міська історія: окреслення дослідницького поля / Бетлій О. В. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки". - Харків, 2018. - Вип. 26. - С. 9-17.