Застосування нейронних мереж для прогнозування локацій з ґрунтами, зараженими важкими металами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Яремич, Андрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Логос
Abstract
Забруднення ґрунтів сполуками важких металів як ендогенного, так і екзогенного походження є для України доволі актуальною проблемою, оскільки у докризовий період 27% ВВП держави формувалося за рахунок саме металургійного комплексу, найбільшого емітента металовмісних сполук у навколишнє середовище. Метою роботи є розроблення методу та програмно-технічного комплексу експрес-оцінки стану земельних ресурсів використовуючи, як вхідні дані, часовий стек безкоштовних спектрозональних супутникових знімків LANDSAT чи SENTINEL. Завдання роботи полягало у виявленні можливості класифікації аномалій розподілу видового різноманіття рослинного покриву на основі статистичного аналізу оброблених супутникових знімків, виявлення кореляцій між локаціями з теоретично-прогнозованим забрудненням важкими металами та місцями з виявленими аномаліями видового складу рослинного покриву, а також тренування, на основі отриманих даних, нейронної мережі, для швидкого пошуку та класифікації локацій з потенційним зараженням.
Description
Keywords
забруднення ґрунтів, сполуки важких металів, нейронна мережа, матеріали конференції
Citation
Яремич А.В. Застосування нейронних мереж для прогнозування локацій з ґрунтами, зараженими важкими металами / Яремич А.В. // Суспільство, довкілля і зміна клімату : матеріали студентської наукової конференції, Київ, 13-14 березня 2017 р. / [відп. ред. В. І. Карамушка ; наук. ред.: С. Г. Бойченко, І. Г. Вишенська, К. І. Деревська та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Представництво Польської академії наук в Києві, Ф-т природничих наук, Каф. екології. - Київ : [Логос], 2017. - С. 97-100.