Гуанідинвмісні олігомери на основі аліфатичних олігоепоксидів як бактерицидні речовини

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Вакулюк, Поліна
Вортман, Марина
Коновалова, Вікторія
Бурбан, Анатолій
Клименко, Н.
Шевченко, Валерій
Брик, Михайло
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розроблено метод синтезу гуанідинвмісних олігомерів на основі аліфатичних олігоепоксидів при різному співвідношенні початкових компонентів та вмісту йонних груп. Показано, що збільшення концентрації йонних груп супроводжується зниженням граничної поверхневої активності. Досліджено антимікробні властивості синтезованих гуанідинвмісних олігомерів на основі аліфатичних олігоепоксидів. Бактерицидні властивості синтезованих сполук залежать від вмісту кінцевих гуанідинових груп в олігомерному ланцюзі. Зі збільшенням вмісту кінцевих йонних груп бактерицидна дія отриманих сполук у розчиненому стані зростає.
A new method for synthesis oligomers with guanidine based on aliphatic oligoepoxides with different content of starting components and ionic groups was developed. The results show that the increase in ionic groups' concentration brings about a decrease in boundary surface activity. The antimicrobial properties of oligomers with guanidine based on aliphatic oligoepoxides were looked into. Bactericidal properties of the synthesized compounds depend on the quantity of end guanidine groups in the oligomer chain. The more end ionic groups in the compound, the greater the bactericidal properties of the compound in solution.
Description
Keywords
хімія, гуанідинвмісні олігомери, аліфатичні олігоепоксиди, бактерицидні речовини, стаття
Citation
Гуанідинвмісні олігомери на основі аліфатичних олігоепоксидів як бактерицидні речовини / П. В. Вакулюк, М. Я. Вортман, В. В. Коновалова, А. Ф. Бурбан, Н. С. Клименко, В. В. Шевченко, М. Т. Брик // Маґістеріум. Вип. 24. Хімічні науки / [упоряд.: Брик М. Т., Антонюк Н. Г.]. - 2006. - С. 4-9.