Таргетування інфляції: загрози запровадження в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Глущенко, Світлана
Болотова, С.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті узагальнено характерні риси валютизації сукупної грошової маси в Україні, а також виділено фінансові ризики для суб'єктів української економіки, які спровоковані такою валютизацією та будуть збільшуватися при запровадженні політики таргетування інфляції.
Characteristics valyutyzatsiyi total money supply in Ukraine, and are defined financial risk subjects Ukrainian economy, which generated this valyutyzatsiya and will increase at policy inflation targeting are summarized in the article.
Description
Keywords
інфляційне таргеrування, грошово-кредитна політика, процентна політика, валютна політика, валютизація, центральний банк, комерційні банки, фінансові ризики, inflation targeting, monetary policy, currency policy, valyutyzatsiya, central bank, commercial banks, financial risks
Citation
Глущенко С. В. Таргетування інфляції: загрози запровадження в Україні / Глущенко С. В., Болотова С. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 146 : Економічні науки. - С. 16-21.