Характеристика кореневої системи інтрогресивних ліній пшениці з генетичним матеріалом від Amblyopyrum muticum

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Єфіменко, Тетяна
Антонюк, Максим
Терновська, Тамара
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Подано результати оцінки інтрогресивних ліній Triticum aestivum/Amblyopyrum muticum, їхніх батьківських форм, сорту м’якої пшениці Аврора та геномно-заміщеного амфідиплоїда Авротіка, за кількістю коренів, максимальною довжиною кореня, об’ємом кореневої системи, що визначався за об’ємом витісненої рідини, виживаністю після зимування в польових умовах порівняно з результатами попереднього SSR-аналізу. Показано, що співвідношення об’єму витісненої коренями рідини до продуктивної кущистості Авротіки вдвічі більше, ніж у Аврори; інтрогресивні лінії, які за зимостійкістю наближаються до Авротіки, характеризуються наявністю алелів, властивих геному Т Авротіки, за мікросателітними локусами, специфічними до хромосоми 5А пшениці.
Description
The root system architecture can be an important trait for plant adaptability to abiotic stresses, including low temperatures in winter. Wheat wild relatives have the potential to be used for improvement of root system characteristics of wheat cultivars. Aurotica is a genome substitution form that in its genome contains AABB tetracomponent from the common wheat cultivar Aurora and T genome of the diploid species Amblyopyrum muticum. Triticum aestivum/Amblyopyrum muticum introgressive lines and their parental forms – common wheat cultivar Aurora and genome substitution amphidiploid Aurotica – were assessed for such root system characteristics as root number, maximum root length, and root system volume, which was determined as the volume of liquid supplanted by roots. Winter resistance of introgressive lines was assessed as their winter field survival. The results of introgressive lines’ root system measurements and winter survival were compared with the previous SSR analysis of these introgressive lines for SSR loci specific to chromosomes of homeological group 5 (5A, 5B, and 5D), because it is known that the main loci controlling winter tolerance in wheat are localized on the chromosomes of this group. Correlation between the volume of liquid supplanted by roots and the productive work is twice bigger for Aurotica compared to Aurora. Introgressive lines characterized by winter resistance approaching Aurotica have Aurotica alleles at SSR loci specific to chromosome 5A. This can be the evidence for the presence of 5А/5Т alien chromosome substitution or 5А/5Т recombinant chromosomes in these lines. No correlation was found between winter resistance, root characteristics, and SSR alleles specific to chromosomes 5В and 5D.
Keywords
інтрогресивні лінії пшениці, коренева система, зимостійкість, Amblyopyrum muticum, мікросателітні локуси, wheat introgressive lines, root system, winter resistance, microsatellite loci
Citation
Єфіменко Т. С. Характеристика кореневої системи інтрогресивних ліній пшениці з генетичним матеріалом від Amblyopyrum muticum / Єфіменко Т. С., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. - 2016. - Т. 184 : Біологія та екологія. - С. 10-16.