Типи вищого порядку у мовi програмування Java

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Заколенко, Роман
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мова програмування Java є однiєю з найпоширенiших мов у свiтi розробки програмного забезпечення, завдяки своїй надiйностi, незалежностi вiд платформи та комплекснiй екосистемi. Узагальнення в Java надають можливiсть класу, iнтерфейсу або методу працювати з довiльним типом, зберiгаючи вiдповiдний механiзм безпеки на етапi компiляцiї. Введенi у Java 5, узагальнення були спрямованi на усунення помилок типiв пiд час компiляцiї, тим самим пiдвищуючи безпеку, можливiсть повторного використання та читабельнiсть коду. Конструктор типiв - це властивiсть типiзованої формальної мови, яка слугує для створення нових типiв на базi iнших.
Description
Keywords
List[Int], Scala, бiблiотека Hkt, OptionFunctor, FGJ, EBNF-нотацiя (розширена нотацiя Бекуса–Наура), тези конференції
Citation
Заколенко Р. К. Типи вищого порядку у мові програмування Java / Р. К. Заколенко // XII Всеукраїнська наукова конференцiя молодих математикiв, Київ, 9-11 травня 2024 р. : [збірник тез /оргком.: Глибовець А. М. та ін.] ; Нацiональний унiверситет Києво-Могилянська академiя" [та ін.]. - [Київ : б. в.], 2024. - C. 120-121.