Дозозалежність впливу імуномодулятора мікробного походження на дискретні показники крові та лімфоїдних органів опромінених тварин

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Савцова, З.
Меньок, Т.
Джаман, H.
Воейкова, I.
Ковбасюк, С.
Мосієнко, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Наведені відомості про вплив імуномодулятора мікробного походження (Бластена) при фракціонованому зовнішньому у-опроміненні. За результатами дослідження периферичної крові, лім-фоїдних органів, функціональної активності макрофагів (за продукцією ЧНП та ІЛ-1) і природних кіперних клітин обґрунтовано оптимальну схему використання Бластена для запобігання пострадіаційній цитосупресії.
Description
The data showing the influence immunomodulator of microbic origin (Blasten) in the process of fractionated external gamma-irradiation are presented. To prevent the postradiation cytosupression the optimum scheme of Blasten using was grounded by the results of investigations of peripheral blood, lymphoid organs, functional activity of macrophages (by production TNF and IL-1) and natural killer cells.
Keywords
імуномодулятор мікробного походження, дискретні показники крові, опромінені тварини, зовнішнє у-опромінення
Citation
Дозозалежність впливу імуномодулятора мікробного походження на дискретні показники крові та лімфоїдних органів опромінених тварин / З. Д. Савцова, Н. І. Джаман, І. М. Воєйкова, Т. А. Меньок, С. Л. Ковбасюк, В. С. Мосієнко // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18 : Біологія та екологія. - С. 25-30.