Стан вивчення віртуального простору як простору соціального, психологічного та культурного в сучасних західних студіях

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Войцицька, Маріанна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дослідження віртуального простору більшою мірою ще й досі залишаються «terra incognita» на вітчизняних наукових теренах, хоча на Заході традиція його вивчення перевищує 10 років. На сьогодні Інтернет уже вочевидь є надзвичайно вагомим чинником життя, що вимагає вивчення потенціалу суспільних перетворень, а тому долучення до дослідницької спадщини Всесвітньої мережі є певною необхідністю для більш комплексного бачення явищ сучасної культури. У статті подано загальний огляд провідних дослідницьких тенденцій заходу й охарактеризовано стан вивчення віртуального простору як простору соціального, психологічного та культурного.
Description
Studying of virtual space is a quite unknown field of researching for Ukrainian cultural scientists though in Western countries it is well developed. Nowadays the Internet is a very important part of life of contemporary society (Ukrainian as well). That is why an introducing of western researchers heritage is necessary for the more complex picture of modern culture. A general survey of the main trends in studying of virtual space as a space of social and cultural interactions in contemporary western researches is given in the following article.
Keywords
Дослідження, віртуальний простір, «terra incognita», Інтернет, Всесвітня мережа, the Internet, virtual space, веб-сфера, текстологічний аналіз
Citation
Войцицька Маріанна Олександрівна. Стан вивчення віртуального простору як простору соціального, психологічного та культурного в сучасних західних студіях / М. О. Войцицька // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Т. 49 : Теорія та історія культури. - С. 26-33.