Визначення органічних відновників іммобілізованою на силікагелі фосфорномолібденовою гетерополікислотою

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Качан, Ігор
Іванько, Л.
Запорожець, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Вивчено взаємодію молібдофосфорної гетерополікислоти з кремнеземом, модифікованим біс-ЬІ-метилакридинію нітратом (люцигеніном). На основі іммобілізованого йонного асоціату молібдофосфорної гетерополікислоти - люцигеніну - розроблено твердофазний аналітичний реагент для визначення аскорбінової кислоти у фруктових соках.
The interaction of moybdophosphoric heteropolyacid with silica modified with bis-N-methylacridinium nitrate (lucigenine) has been studied. The solid-phase reagent for the determination of ascorbic acid in fruit juices on the base of molibdophosphoric geteropolyacid - lucigenine ion associate has been developed.
Description
Keywords
хімія, гетерополікислота, кремнеземи, люцигенін, аскорбінова кислота, органічні відновники, силікагель, стаття
Citation
Качан І. А. Визначення органічних відновників іммобілізованою на силікагелі фосфорномолібденовою гетерополікислотою / І. А. Качан, Л. С. Іванько, О. А. Запорожець // Маґістеріум. Вип. 24. Хімічні науки / [упоряд.: Брик М. Т., Антонюк Н. Г.]. - 2006. - С. 51-53.