Аналіз застосування інтерполяційних процедур при реалізації методу характеристик

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Стеля, Олег
Тригуб, Олександр
Ляшко, Володимир
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
Розглянуто різницеві схеми для рівняння конвекції-дифузії з домінантною конвекцією. Досліджено схеми, побудовані за методом характеристик (Лагранжево–Ейлеровий підхід). В обчисленні субстанційної (повної) похідної застосовано лінійну, квадратичну та кубічну сплайн-інтерполяції. Проведено чисельне розв’язання модельної тестової задачі для всіх трьох наведених різницевих схем. Результати обчислень подано у зручних для аналізу графіків і таблиць.
Description
The difference schemes for convection-diffusion equation with dominant convection are considered. Schemes constructed by the method of characteristics (Lagrangian-Euler approach) are investigated. In calculating the substantive (full) derivative linear, quadratic and cubic spline – interpolation used. For all three difference schemes numerical solution of the model test problem was done. The results of calculations are presented in the form of graphs and table.
Keywords
різницеві схеми, метод характеристик, інтерполяція, чисельний експеримент, numerical experiment, difference schemes, method of characteristics, onvective-diffusion equation, interpolation
Citation
Стеля О. Б. Аналіз застосування інтерполяційних процедур при реалізації методу характеристик / Стеля О. Б., Тригуб О. С., Ляшко В. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 138: Комп'ютерні науки. - С. 85-90.