Проблеми практичної реалізації процедури спеціального досудового розслідування (in absentia) в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Тимофеєв, А.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розкрито питання розвитку та функціонування інституту спеціального досудового розслідування в Україні. Проаналізовано зміни від 21.04.2021 до Кримінального процесуального кодексу України з метою поліпшення функціонування цього інституту в частині підстав для здійснення, вручення повісток, отримання дозволу на тримання під вартою осіб за процедурою in absentia та ін. Розглянуто аспект вручення повісток, пов’язаний зі складністю доказування факту отримання особою повістки та практикою ЄСПЛ і міжнародних конвенцій, які частково суперечать наявній процедурі. Охарактеризовано невирішені проблеми з суб’єктом і моментом призначення захисника під час здійснення процедури спеціального досудового розслідування, що викликає труднощі та суперечливі рішення національних судів з цього приводу. Наведено наявні питання щодо неузгодженості нормативно-правових актів, у яких зазначено підстави для здійснення спеціального досудового розслідування та необхідність визначення цих підстав виключно в Кримінальному процесуальному кодексі України. Розкрито необхідність закріплення законодавчого обов’язку слідчого або прокурора відновлювати кримінальне провадження на час розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування задля уникнення повернення цих клопотань слідчим суддею.
The article reveals the development and functioning of the institute of special pre-trial investigation in Ukraine. The genesis of the origin and implementation of a special pre-trial investigation in the current Criminal Procedure Code is determined. The changes from April 21, 2021 to the Criminal Procedure Code of Ukraine are analyzed in order to improve the functioning of this institution in terms of grounds for execution, delivery of subpoenas, obtaining a permit for detention in absentia, etc. The aspect of delivery of subpoenas is considered, which is related to the difficulty of proving the fact of receiving subpoenas by person and the practice of the ECHR and international conventions, which partially contradict the existing procedure. The decisions of the European Court of Human Rights are described, which indicate a violation of the person’s right to defense in connection with the implementation of a special pre-trial investigation. Negative aspects of the experience regarding the interaction of investigative units with the Interpol NCB have been identified, as well as the reasons for the latter’s refusal to include persons in the Interpol NCB databases and to declare persons internationally wanted. The unresolved issues with the subject and the moment of appointment of a defense counsel during the special pre-trial investigation procedure are described, which causes difficulties and contradictory decisions of national courts in this regard. The existing issues concerning the inconsistency of legal acts, which indicate the grounds for a special pre-trial investigation and the need to determine these grounds only in the Criminal Procedure Code of Ukraine. The need to enshrine the legal obligation of the investigator or prosecutor to reopen criminal proceedings at the time of consideration of a request for a special pre-trial investigation in order to avoid the return of these requests by the investigating judge has been revealed. The positive changes in the aspect of obtaining an indefinite detention order in respect of persons subject to a special pre-trial investigation have been analyzed, which will simplify international legal assistance regarding their extradition.
Description
Keywords
тимчасово окупована територія, судовий контроль, міжнародний розшук, залучення захисника, клопотання слідчого, стаття, temporarily occupied territory, judicial control, international search, involvement of attorney, investigator’s request
Citation
Тимофеєв А. О. Проблеми практичної реалізації процедури спеціального досудового розслідування (in absentia) в Україні / Тимофеєв А. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. - 2021. - Т. 8. - С. 60-68. - https://doi.org/10.18523/2617-2607.2021.8.60-68
Collections