Benzoyl peroxide decomposition by nanoporous and nanoscale carbon materials in nonaqueos media

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Haliarnyk, D.
Bakalinska, O.
Kartel, M.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено стабільність розчинів пероксиду бензоїлу в ацетоні, чотирьоххлористому вуглеці, бутанолі, оцтовій кислоті та етилацетаті. Визначено каталітичну активність нанопористих (КАУ і СКН) і нанорозмірних (ВНТ) вуглецевих матеріалів, їх модифікованих форм (кисень- і азотовмісних) та ферменту каталаза шляхом розрахунку констант Міхаеліса за кінетикою розкладання субстрату. Показано, що азотовмісні матеріали проявляють найвищу каталітичну активність у неводному середовищі. Встановлено, що каталітична активність досліджуваних матеріалів зни- жується в такому ряді: N–КАУ > N–ВНТ > N–СКН > СКН > СКНо > КАУo–NH2 > ВНТ > катала- за > ВНТо > КАУ > КАУо. Показано, що активність каталази в неводних середовищах є низькою. Каталітична активність досліджуваних зразків корелює з основністю поверхні і наявністю груп четвертинного азоту в структурі. Доведено, що наявність атомів азоту у вуглецевих матеріалів підвищує їхню каталітичну активність, а атоми кисню знижують каталітичну активність вугле- цевих наноматеріалів.
Description
Keywords
carbon materials, activated carbon, carbon nanotubes, benzoyl peroxide, catalytic activity, Michaelis constant
Citation
Haliarnyk D. Benzoyl peroxide decomposition by nanoporous and nanoscale carbon materials in nonaqueos media / D. Haliarnyk, O. Bakalinska, M. Kartel. // Наукові записки НаУКМА. - 2016. - Т. 183 : Хімічні науки і технології. - С. 48-54.