Hidden resource overuse as initial driving force of macroeconomic dynamics: resource model of economic cycles

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Bandura, Aleksandr
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
A new resource model o f economic cycle is proposed. It is shown that the hidden resource overuse used in GDP production is an initial driving force o f economic cycles. The resource overuse is a result o f cumulative market imperfections caused by various market conditions and embodied in the gap between calculated natural and actual market price deflators. Total efficiency o f the regulatory policy can be evaluated by the size o f this gap. This enables feedback between actions o f the regulator and their impact on the economy. The resource model was empirically tested on the USA economy using a period o f 40 years or six empirical business cycles in a row. The model allows us to identify andforecast recession with the lead period 6 to 18 months. Empirical testing o f the resource model reveals the absence o f false signals when recession starting points forecasting.
Description
Пропонується нова ресурсна модель економічного циклу, в рамках якої доводиться, що приховані перевитрати ресурсів, які задіяні у виробництві ВВП, є первісною і загальною рушійною силою макроекономічної динаміки. Перевитрати ресурсів є результатом накопичення недосконалостей ринків, що вимірюються як різниця між дефляторами "природних" та поточних ринкових цін. Сумарна ефективність регуляторної політики може бути оцінена за цією різницею. Ресурсну модель було протестовано на прикладі економіки СІЛА протягом 40 років або шести емпіричних циклів поспіль. Модель дозволяє однозначно визначити початок рецесії з упередженням в 6-18 місяців. Емпіричне тестування ресурсної моделі показало відсутність неправдивих сигналів про час початку рецесій.
Keywords
business cycles, economic growth rate, recession forecasting, driving force of macroeconomic dynamic, regulation policy efficiency, article, бізнес-цикл, економічні темпи росту, прогнозування рецесій, рушійна сила макроекономічної динаміки, ефективність регуляторної політики
Citation
Bandura A. V. Hidden resource overuse as initial driving force of macroeconomic dynamics: resource model of economic cycles / A. V. Bandura. // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 159 : Економічні науки. - С. 3-8.