Високоточна схема паралельних обчислень максимальних контурних SH-напружень на системі некругових отворів у нескінченному пружному середовищі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Панченко, Борис
Сайко, Ігор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
Запропоновано й досліджено паралельний алгоритм чисельного розв’язання стаціонарних задач теорії пружності на прикладі взаємодії SH-хвиль із системою отворів довільного поперечного перерізу. За допомогою інтегрального подання амплітуди переміщення відбитого хвильового поля крайову задачу зведено до системи інтегральних рівнянь, що розв’язується чисельно. Схема паралельних обчислень дала змогу дослідити ситуацію зі збільшеним числом отворів-відбивачів. Алгоритм досліджено і на MIMD-залежність. Наведено нові результати.
Description
Parallel algorithm for the numerical solution of stationary problems of the elasticity theory, for example, the interaction of SH-waves with as system of holes with arbitrary cross-section, is proposed and investigated. Using the integral representation of the movement amplitude of the refl ected wave fi eld, the boundary value problem is reduced to a system of integral equations, which can be solved numerically. The scheme of parallel computing allowed to investigate situations with a big number of refl ective holes. The algorithm is investigated for the MIMD-dependency. New unique numerical results are presented.
Keywords
паралельно-конвеєрні кластерні обчислення, дифракція хвиль зсуву, система некругових отворів, інтегральні рівняння, максимальні контурні напруження
Citation
Панченко Б. Є. Високоточна схема паралельних обчислень максимальних контурних SH-напружень на системі некругових отворів у нескінченному пружному середовищі / Панченко Б. Є., Сайко І. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 138: Комп'ютерні науки. - С. 53-57.