Трипільські поселення-гіганти як культурний феномен

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Корвін-Піотровський, Олексій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Трипільська культура - один з найяскравіших феноменів в енеоліті Південно-Східної Європи V-IV тис. до н. е. Особливу цікавість викликають знайдені на території України великі трипільські поселення площею 100-450 га. Незважаючи на значний обсяг проведених досліджень, залишається не з'ясованим ряд питань, пов'язаних з феноменом поселень-гігантів, а саме: причини їх виникнення, характер господарської діяльності населення і вплив на навколишнє середовище, культурні контакти із сусідніми племенами лісостепової і степової зон, час існування поселень. Потребує уточнення характер домобудівництва і принципи забудови поселень. Дискусійним є питання про протоміський характер поселень-гігантів.
The Tripolian culture is one of the most striking phenomenon in the Chalcolithic era of the South-East Europe dating back to the 5th-4th thousand years В. С The aspecial interest is attracted to large Tripolian settlements with area from 250 to 450 hectares recently found on the territory of Ukraine. Despite the significant amount of the carried out researches, a number of issues referring to the phenomenon of settlements-giants remains unsolved. It includes the following: reasons for its origin, character of economic activity of the population and its influence on the environment, character of cultural contacts with their neighbors of the forest-steppe and the steppe zones, the time of existence of the settlements. It is necessary to specify the character of house-building structure and principles of settlement building up. Urban character of settlements-giants is very disputable.
Description
Keywords
археологія, культура, трипільська культура, поселення, поселення-гіганти, стаття
Citation
Корвін-Піотровський О. Г. Трипільські поселення-гіганти як культурний феномен / О. Г. Корвін-Піотровський. // Маґістеріум. Вип. 19. Культурологія. - 2005. - Вип. 19. - С. 80-84.