Мистецтвознавчі інтерпретації творчості Любомира Медвідя у періодичних виданнях 1960-2000 рр.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Мусій, Мар’яна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Малярство львівського художника Л. Медвідя, як складне, багатозначне явище у мистецтві України II пол. XX ст., стало об'єктом численних мистецтвознавчих дискусій та інтерпретацій упродовж усієї творчої діяльності майстра. Непростий шлях визрівання незалежної критичної думки від офіційного історико-описового підходу радянського періоду до широкого спектра методів мистецтвознавчих інтерпретацій 1990 pp. відобразився і у трактуваннях творчості художника. Контроверсійність думок та розмаїття поглядів, викладених фахівцями у пресі та спеціалізованих виданнях, засвідчили самобутність, а, відповідно, й значущість постаті Л. Медвідя та його творчих інтенцій не лише в художньому процесі Львова, а й загалом в українській модерній образотворчості.
Description
Painting ofLviv artist L. Medvid was an object of numerous art critic discussions and interpretations as a complex phenomenon of many places. Not simple way of ripening of independent critical thought from official historic-describing approach of soviet period to the wide spectrum of art studies methods in 1990ies was represented in interpretations of artist s creation. Contrast of all the thoughts and multitude of points of view, which were expounded by specialists obviously showed the outstanding importance of L. Medvid's artistic purposes in the modern art process not only in Lviv, but in Ukraine as well.
Keywords
Малярство, львівський художник, Любомир Медвідь, мистецтво України, II пол. XX ст., 1960-2000 роки, мистецтвознавчі дискусії, Львів, українська модерна образотворчість, Lyubomyr Medvid, the modern art process
Citation
Мусій Мар'яна Миколаївна. Мистецтвознавчі інтерпретації творчості Любомира Медвідя у періодичних виданнях 1960-2000 рр. / М. М. Мусій // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Т. 49 : Теорія та історія культури. - С. 102-107.