Екотоксична оцінка важких металів (Cd, Cu, Ni, Co, Pb, Zn) у системі ґрунт-рослина за полярністю їхніх дитизонатів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Кавецький, В.
Риженко, Н.
Юрченко, Т.
Кавецький, С.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ «Аграр Медіа Груп»
Abstract
Проведені дослідження були спробою запропонувати інтегральний показник властивостей речовин для їхньої екотоксикологічної оцінки в біосфері. На наш погляд, таким показником може бути величина полярності – дипольний момент. Хоча іони не мають дипольного моменту, але впливають на полярність сполук, до яких вони входять. Визначення дипольних моментів цих сполук може бути перспективним для оцінки таких властивостей металів у біосфері, як токсичність, мобільність, біодоступність тощо.
Description
The investigation is an attempt to fi nd a basic characteristic of substances for their eco-toxicological risk assessment in biosphere. Polarity of the substance, in our opinion, can be that measure. Infl uence of different trace elements (Cd, Pb, Zn, Cu, Co, and Ni) on dipole moment of their compounds with diphenilthiocarbazone (ditizon) could be similar to their substances in soil. Comparison of the trace elements impact on polarity of their ditizon substances with phytotoxicity of these elements for spring barley (Hordeum vulgare) on two different soils demonstrates tight correlation between these indices. Therefore, further investigation of influence substances polarity on their toxicity, bioavailability, and mobility can be prominent.
Keywords
екотоксикологічна оцінка, фітотоксичність, важкі метали, дипольний момент, хроматографія в тонкому шарі сорбенту, ґрунти, рослини, ячмінь, ecotoxicological assessment, fhytotoxicity, heavy metals, dipole moment, thin layer, chromatography, soils, barley plants
Citation
Екотоксична оцінка важких металів (Cd, Cu, Ni, Co, Pb, Zn) у системі ґрунт-рослина за полярністю їхніх дитизонатів / Кавецький В. М., Риженко Н. О., Юрченко Т. В. ... [та ін.]. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132 : Біологія та екологія. - С. 63-68.