Традиції Києво-Могилянської академії в Харківському колегіумі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Посохова, Людмила
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена традиціям Києво-Могилянської академії, які знайшли втілення в діяльності Харківського колегіуму (XVIII—перша половина XIX ст.). Автор доводить, що у колегіумі, створеному під впливом та за зразком Академії, навчальний та виховний процес був побудований за традиціями академії. Це позначилося на переліку та змісті навчальних курсів, організації навчання, методиці викладання, принципах керівництва колегіумом, напрямках виховної роботи. Колегіум, як і академія, був всестановим навчальним закладом. Підкреслюється, що Харківський колегіум відіграв значну просвітницьку роль нелишев Слобідській Україні, а й далеко за її межами.
The paper deals with Kyiv-Mohyla Academy traditions which were embodied in the activity of Kharkiv Collegium (18th through the first half of 19th cent.). The author evidences that at Collegium which was established under the influence of the Academy and taking it as a model, the educational and tutory processes were organized according to the Academy traditions. It was manifested in the list and contents of educational courses, the organization of education, the methods of teaching, the principles of Collegium control, the trends in tutory work. Both the Collegium and the Academy were the educational institutions for all estates. It has been emphasized that Kharkiv Collegium played a prominent instructive role not only in Slobodskaya Ukraine but also far abroad.
Description
Keywords
Києво-Могилянська академія, Харківський колегіум, навчально-виховний процес, просвітницька роль
Citation
Посохова Л. Ю. Традиції Києво-Могилянської академії в Харківському колегіумі / Л. Ю. Посохова // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18 : Ювілейний випуск. - С. 39-41