Використання діяльності віртуальних спільнот для покращення інформаційного пошуку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Глибовець, Микола
Конюшенко, Олексій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article substantiates the task of development of personalized search that would be search for documents of thematic portal based on the results of the cooperative activity of an virtual community portal for the evaluation of documents.
У статті обґрунтовано задачу розробки системи персоналізованого пошуку, яка здійснювала б пошук документів тематичного порталу з урахуванням результатів кооперативної діяльності віртуального співтовариства порталу за оцінкою документів.
Description
Keywords
персоналізований пошук, віртуальні спільноти, personalized search, virtual communities
Citation
Глибовець М. М. Використання діяльності віртуальних спільнот для покращення інформаційного пошуку / Глибовець М. М., Конюшенко О. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 163 : Комп'ютерні науки. - С. 72-76.