Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс: навчально-методичний посібник

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Гусак, Наталія
Чернобровкіна, Віра
Чернобровкін, Володимир
Максименко, Анна
Богданов, Сергій
Бойко, О. М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У навчально-методичному посібнику представлено основні підходи й стратегії роботи соціальних працівників та інших фахівців в умовах надзвичайних ситуацій. Особливу увагу зосереджено на резилієнс, розглянуто основні принципи психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, а також різні форми інтервенцій залежно від впливу надзвичайних ситуацій на людину, родину і громаду. Посібник містить робочий тематичний план, перелік рекомендованої літератури, опис змісту лек- ційних занять, рекомендованих форм роботи під час семінарських та практичних занять, питання для самоперевірки знань і глосарій.
Description
Keywords
соціальна робота, збройний конфлікт, АТО, "резилієнс", книга
Citation
Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій : підхід резилієнс : навчально-методичний посібник / [Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр психічного здоров'я та психосоціального супроводу, Школа соціальної роботи ім. В. Полтавця, Кафедра психології та педагогіки. - Київ : НаУКМА, 2017. - 91 с. : іл., табл. - Містить глосарій. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.