До індивідуальної характеристики перекладачів Євангелія у залученні лексичних джерел української мови (Пилип Морачевський, Пантелеймон Куліш, Іван Огієнко)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Мороз, Тетяна
Ткач, Людмила
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті висвітлено індивідуальні підходи ТІ. Морачевського, П. Куліша та І. Огієнка в залученні лексичних джерел української мови в перекладах Євангелія від Матвія. Зіставлення тих самих контекстів з Євангелія дозволяє порівняти їх щодо збіжності /розбіжності вико ристання у них синонімічних слів, схарактеризувати особливості їх значення та стилістичну функцію. Дослідження виявило, що ТІ. Морачевський та П. Куліш більш послідовні у вживанні церковнослов'янізмів, що відповідає традиції староукраїнської мови. І. Огієнко зазвичай уникає таких слів і надає перевагу лііжстильовій лексиці. Збіжні явища слововживання у всіх трьох перекладачів стосуються лише кількох церковнослов'янізмів (уста, утроба, погибель, лука вий, нагий, блаженний).
Description
The article examines the individual use of lexical sources of Ukrainian language in the translations of the Gospel by Matthew by P. Morachevskyi, P. Kulish and I. Ohienko. The comparison of the Gospel's context made by these authors allow us to compare matching and mismatching of the use of synonymic words, to characterize particular features of their meaning and stylistic function. The research showed that P. Morachevskyi and P. Kulish were more consequent in using church Slavonic lexis. This was traditional for old Ukrainian language. I. Ohienko usually tried to avoid such words and choose lexis of different styles. Cognate facts of the use made by these three authors are related only with a few words (usta, utroba, pohybel', lukavyi, nahyi, blazhennyi).
Keywords
Євангеліє, переклад, лексичне джерело, українська мова
Citation
Мороз Тетяна Василівна. До індивідуальної характеристики перекладачів Євангелія у залученні лексичних джерел української мови : (Пилип Морачевський, Панталеймон Куліш, Іван Огієнко) / Т. В. Мороз, Л. О. Ткач // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Т. 60 : Філологічні науки. - С. 22-36.