Синтез та властивості сорбентів на основі сполук цирконію

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Мелешевич, І.
Каніболоцький, В.
Яковлев, В.
Стрелко, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Вивчено вплив ряду комплексоутворювачів органічної і неорганічної природи, температури, концен­трації та співвідношення компонентів у водних розчинах на тривалість переходу золів фосфату та гідратованого діоксиду цирконію в гелі. Розроблено нові підходи при синтезі гідрогелів цирконіивмісних сорбентів при кімнатній температурі змішуваних розчинів та досліджено їх порувату структуру і сорбційні властивості щодо важких металів (Cu + Zn +) та фосфат-аніону.
Description
It has been studied the influence of factors, namely some organic and inorganic completing agents, temperature, concentration and ratio of components in aqueous solutions on the speed of transmission sols zirconium phosphate and hydrated zirconium dioxide to gels. It has been developed the new approaches for the synthesis of the adsorbents, containing zirconium at the room temperature of mixed solutions. The pore structure and adsorption properties of synthesized samples towards heavy metal ions and phosphate anion have been investigated.
Keywords
властивості сорбентів на основі сполук цирконію, нові підходи при синтезі гідрогелів, нові сорбційні матеріали
Citation
Синтез та властивості сорбентів на основі сполук цирконію / І. К. Мелешевич, В. А. Каніболоцький, В. І. Яковлев, В. В. Стрелко // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 42 : Хімічні науки і технології. - С. 31-34.